Karmel Iz života Karmelskog Reda SOMBOR: Korizmeno hodočašće – uvod
Iz života Karmelskog Reda Karmel

SOMBOR: Korizmeno hodočašće – uvod

Na Čistu srijedu ili Pepelnicu započeli smo vrijeme kršćanske korizme: vrijeme posta i pokore, dobrotvornosti i skrušene molitve. Zato je korizma, za nas kršćane, dragocjeno i važno liturgijsko vrijeme. Jer nas ono vodi prema proslavi Uskrsa. Ovo je vrijeme kada upiremo svoj vjernički pogled prema konačnom susretu sa svojim Spasiteljem u vječnom Vazmu. A kao članovi kršćanske zajednice, želimo u postu i pokori, činima ljubavi, odmjeriti svoje snage, ustrajati u molitvi i djelatnoj ljubavi, prionuti osobnom čišćenju u vjerničkom duhu, da u otajstvu uskrsne milosti zadobijemo vječni život.

Da bismo se ozbiljno zaputili prema svom spasenju i pripravili se za proslavu Gospodinova uskrsnuća, kao najradosniju i najsvečaniju svetkovinu čitave liturgijske godine, Tokom  Korizme treba da dublje  proniknemo  u snagu Božanske ljubavi kroz vidljive znakove (sakramente) po kojima je On neprestano vidljiv i prisutan među nama.

Sakramenti su znakovi Božje ljubavi upućene čovjeku. Najveća Božja ljubav očitovana je u darivanju vlastitoga Sina Isusa Krista, koga je poslao na svijet da živi, umre i donese spasenje svakom čovjeku. Preko sakramenata Krist je i dalje prisutan u svojoj Crkvi.

Riječ “sakrament” latinskog je porijekla, a znači približno isto što i grčka riječ “misterij”, “sveta tajna” ili “otajstvo”. Sakramenti su vidljivi znakovi, nevidljivog Božjeg spasonosnog djelovanja. To je komunikacija Boga i čovjeka. Ustanovljeni od Isusa Krista i daju nam nevidljivu milost.

Milost je izvanredni Božji dar po kojemu Bog daje čovjeku svoj božanski život, tj. samoga sebe, i čini ga svojim djetetom. Milost se dijeli na posvetnu i djelujuću.

Sedam svetih sakramenata dijelimo na tri dijela: sakramenti inicijacije (krštenje, potvrda, euharistija), sakramenti ozdravljenje (ispovijed i bolesničko pomazanje) i sakramenti u službi zajednice (svećenički red i ženidba).

Uredila: s. Marijana od Kraljice Karmela, OCDS, priorica

Foto: Išpanović Jožef

 

Karmelski svjetovni red

Naša dopisnica iz Karmelskog svjetovnog reda je s. Marijana od Kraljice Karmela OCDS (Karmela Malenić) priorica zajednice ovog reda u Somboru.
Svjetovni karmelski red niknuo je u sjeni karmelskih samostana, najprije u Somboru, zalaganjem sluge Božjega o. Gerarda Stantića. Svjetovni red u Somboru osnovan je dekretom Generalnog poglavara karmelićana u Rimu 8. kolovoza 1913. godine. Na blagdan Male Gospe sluga Božji o. Gerard Tomo Stantić primio je prve članove Svjetovnog reda i bio njihov dugogodišnji duhovni voditelj. Iste godine tiskana su na hrvatskom jeziku Pravila Svjetovnog reda. Somborski Svjetovni red ima svoje specifičnosti po tome što je višenacionalan; pripadaju mu članovi Hrvati, Mađari i Nijemci. Uz produbljivanje vlastitog duhovnog života, Svjetovni karmelski red u Somboru usmjerio je svoju djelatnost na karitativno polje. Somborskoj zajednici pripadali su članovi iz Subotice, Apatina, Bajmoka i drugih okolnih mjesta. Brojio je više od stotinjak članova.
Nakon što su karmelićani 1959. došli u Hrvatsku, o. Ante Stantić bio je promicatelj Svjetovnog karmelskog reda u Zagrebu, u Remetama. U prvoj grupi bila su samo dva člana koja su pripadala Svjetovnom redu u Somboru. Tijekom 1966. g. broj članova se povećao, a Generalni je poglavar karmelićana u Rimu dekretom 1977. g. ustanovio Zajednicu Svjetovnog karmelskog reda u Remetama.
U Hrvatskoj karmelskoj provinciji sv. o. Josipa djeluju i dvije zajednice OCDS u osnutku. 12. ožujka 2010. o. Petar od Kraljice mira (Janjić), OCD započeo je rad sa kandidatima za Svjetovni red u Krku.
Provincijalni asistent Svjetovnog reda o. Vjenceslav od Majke Božje Remetske (Mihetec) i o. Branko od Čudotvorne Gospe Sinjske (Zebić), OCD 2011. g. u splitskom Karmelu započinju rad s osobama koje su zainteresirane za OCDS.

Dodajte komentar

Kliknite ovde kako biste dodali vaš komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.