Ivan od Križa

Tag -Ivan od Križa

Karmel

Ivan od Križa

Juan de Yepes (brat Ivan od Križa) rođen je 1542. god. u gradiću Fontiveros smještenom na kamenitoj i goloj zemlji središnjeg platoa stare Kastilje, na pola...