Svetac naš prijatelj Stranica 2

Tag -Svetac naš prijatelj

Ostalo

Sveta Agneza (Janja)

Agneza (grč. hagne: čist, nevin; lat. agnus: janje) je prema predaji bila Rimljanka plemenita roda. Krštenje je primila u ranoj dječjoj dobi. Kao djevojčica od...

Ostalo

Sveti Fabijan, papa

Povijesni podaci o životu sv. Fabijana, kao i uopće o mučenicima prvih stoljeća Crkve, veoma su škrti pa zato o njemu malo i znamo. Za biskupa Rimske crkve...

Ostalo

Sveti Higin, papa

Porijeklom iz Atene, bio je poučeni filozof, vrlo kreposna života. 138. godine izabran je za rimskog biskupa i papu, naslijedivši sv. Telesfora koji je umro...

Ostalo

Sveti Gerlach

Gerlach, kojega se danas po crkvenom kalendaru spominjemo, rođen je oko 1120 godine u Nizozemskoj. Život u mladenačkim danima bio je na sve nalik osim na...