Molitve Molitve svecima Molitve Presvetom Srcu Isusovu
Molitve Molitve svecima

Molitve Presvetom Srcu Isusovu

Posvetna molitva Srcu Isusovu
Gospodine Isuse Kriste zahvaljujem Ti za sve darove koje si mi dao: za dar života i zdravlja, za milost vjere i dar pripadnosti Katoličkoj Crkvi. Danas se posvećujem Tvome Božanskom Srcu. Ovim činom najprije ispovijedam i potvrđujem svoju kršćansku vjeru i svoje opredjeljenje za Tebe; potvrđujem svoje prihvaćanje svih katoličkih istina vjere kako nas uči sveta Crkva u kojoj si mi dao milost da sam rođen i odrastao. Potvrđujem svoj krsni savez s Tobom i svoju odluku da po njemu živim. Priznajem Te svojim Gospodarom i Kraljem. Izjavljujem da ćeš mi od sada Ti sa ljubavlju Tvoga Božanskog Srca biti najviša vrijednost moga života koju primam u svoje biće. Pomozi mi da mogu živjeti dostojno Tvoje ljubavi i da njome usrećujem svoje bližnje.

Posveta moga srca, srcu Isusovu
Presveto Srce Isusovo, kralju sviju srdaca, Tebi posvećujem danas moje srce i stavljam ga potpun u tvoju službu.
Tebi prikazujem svoju dušu sa svom snagom i svoje tijelo sa svim osjećajima. Cijeli svoje život hoću upotrijebiti da Tebe ljubim, Tebi služim i Tebe slijedim. Želim biti žarkim klanjateljem svetosti Tvoje ljubavi.
Sveto Srce Marijino, nakon Srca Isusova najmilije i najsavršenije Srce, budi i ti stalnim uporištem moga čašćenja i ljubavi. Nauči me, da Srce tvoga Sina tako častim, kako Ga ti sama častiš i dopusti mi da Njemu prikažem tvoje štovanje i molitvu zagovora. Isuse, Tvome srcu prikazujem (dušu… nakane… brige… ). U Tebe imam povjerenja, Tebi prepuštam sebe, u Tebe se uzdam. Srce Isusovo, dođi kraljevstvo tvoje i budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Molitva Presvetom Srcu Isusovu
Presveto Srce Isusovo, koje si toliko ljubilo nas ljude da si se dalo na križu kopljem probosti, zapali u mom srcu ljubav prema tebi. Daj da moje malo srce uvijek za tebe kuca, uvijek na tebe misli i nikada te grijehom ne ražalosti. Želim se sav/sva tebi posvetiti i uvijek biti tvoj(a). Ima mnogo ljudi koji ne znaju za tvoju veliku ljubav. O, kako bih želio/željela da te i oni upoznaju i uzljube! Ima i takvih koji su te odbacili i zaboravili. O, kako bih želio/željela da ti se i oni vrate! Smiluj se, Presveto Srce, svim grešnicima, zalutalima i nevjernicima. Učini da sa sjevera, juga, istoka i zapada jedan odzvanja glas: Budi hvala božanskom Srcu po kome nam je stečeno spasenje! Njemu slava i čast u vijeke! Amen.

Molitva Presvetom Srcu Isusovu izvoru svakoga dobra
Presveto Srce Isusovo, izvore svakoga dobra, ja Ti se klanjam,vjerujem u Te, ufam se u Te, ja Te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe. Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce, učini ga poniznim, strpljivim,čistim i da u svemu odgovara Tvojim željama. Daj o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima. Udijeli mi zdravlje tijela,blagoslovi sav moj rad i daj mi milost svete smrti. Amen.

Molitva Presvetom Srcu Isusovu utočištu grešnika
Presveto Srce Isusovo, nebeski bezdane i utočište nas grešnika, utjelovljena Riječi, koju smo proboli, primi nas u puninu svojih stanova, sjeti nas , se, i pored svega toga kakvi smo, znaš.
Milosrđe i Ljubav, neshvaćena, neobjašnjiva, ma, luđačka, za nas hrpe mesa i ovo malo duše,i kad tlo pod nogama nestaje, a, tmina i magla ispune namisli srca, ruku nam daj, i kad sunčane sjene ispune jutro, i osmijeh ozari lice,
i kad nam se smiju i oblaci i ptice, ruku nam daj… i … Povedi nas u Raj.

Molitva Presvetom Srcu Isusovu za spasenje grešnika
Gospodine moj i Spasitelju, Isuse Kriste, ne molim milost tvoga Presvetog Srca samo za sebe, već vapim k Tebi i za spasenje nevoljnih grešnika koje si otkupio svojom dragocjenom Krvlju. Daj da svi dođu k tvome Srcu, tom izvoru, tomu moru neizmjerne ljubavi da se u njemu očiste od svojih grijeha, i da od sada i do vijeka jedino tebe ljube, jedinog Zaručnika svoje ljubavi. Udijeli svima, kao i meni blaženi život u svome srcu. Amen.

Presveto Srce Isusovo, uroni me svoje milosrđe
O Presveto i Premilosrdno Srce Isusovo, uroni me posve u dubinu svojega milosrđa. O ljubavi, o milosti, o bujice životvorne vode, operi me, okrijepi me, posveti me i obnovi me. O Milosrdno Srce Isusovo, neka me ispune zrake Tvoje ljubavi iznutra i izvana. Milosti i ljubavi Trojedinoga Boga, spusti se na moju ljudsku ništavost. Preljubljeno Srce Isusovo, od duša zaboravljeno, privuci me k Svom Presvetom Srcu. O Milosrdno Srce Isusovo, neka Tvoja nedokučiva ljubav u meni postane zivom slikom. Amen.

Dragocijeno prikazanje zasluga Presvetog Srca Isusova
Vječni Oče, prikazujem ti Presveto Srce Isusovo sa svom njegovom ljubavlju, sa svim njegovim patnjama i sa svim njegovim zaslugama:
Da zadovoljim za sve grijehe što sam i učinio danas i za svega života svojega. Slava Ocu …
Da se pročisti ono dobro što sam ih učinio danas i za sveg života svojega. Slava Ocu,…
Da Ti nadoknadim za sva dobra djela što sam ih propustio učiniti danas i za sveha života svojega života. Slava Ocu,…
Da Ti zahvalim za sva dobročinstva koja sam primio danas i za sveg života svojega. Slava Ocu,…

Foto: revealedtomerestchildren.com

Svjetlo Vjere

Dodajte komentar

Kliknite ovde kako biste dodali vaš komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.