Obljetnica posvete bazilike koju je izgradio u Lateranu, najprije kao svoju palaču, da bi je zatim darovao Crkvi car Konstantin, na današnji se dan slavi od XII. stoljeća. Blagdan se najprije svetkovao samo u Rimu. Zatim je u čast bazilike nazvane “majkom i glavom svih crkava Rima i svijeta” proširen na sav rimski obred, kao znak ljubavi i jedinstva s Petrovom stolicom, koja, kako je napisao Sv. Ignacije Antiohijski, “predsjeda svekolikom skupu ljubavi”.

Bila je to u početku careva kuća, oikia basilike, pa otud i potječe naziv bazilika. U početku je bila posvećena Presvetom Otkupitelju. Četiri reda stupova dijelili su je u pet lađa, ali ju je 896. godine srušio potres. Papa Sergije III. gradi novu i posvećuje ju Ivanu Krstitelju. Nakon dva snažna požara papa Inocent X. po umjetniku Borrominiju daje joj današnji izgled.

U njoj su održana četiri koncila. 1300. godine papa Bonifacije VIII. u njoj je proglasio prvu svetu godinu, koja se otada slavi svake 25. godine. U nadstropju nad papinim oltarom čuvaju se lubanje apostolskih prvaka Sv. Petra i Pavla.

Nama je ona draga i zbog toga što su u kapeli Sv. Venancija pohranjene kosti solinskih mučenika, koje su Hrvati za pape Ivana IV., koji je bio rodom iz Solina, predali opatu Martinu koji ih je prenio u Rim.

Posveta Hrama je ravna krštenju čovjeka. Po krštenju čovjek postaje kršćanin, Hram Božji, a zgrada postaje kuća Božja. U središtu Hrama je oltar, znak Isusa Krista, koji je žrtvenik, žrtva i svećenik. Naklon i poljubac kojim se časti oltar pripadaju Isusu Kristu. Središte čovjeka je srce, znak njegove ljubavi i dobrote. Ono je središnjica Duha Svetoga, kojim smo posvećeni i potvrđeni kao živi Hramovi Boga živoga. Tu je temelj čovjekova dostojanstva.

Sv. Pavao upozorava kršćane: “Ne znate li da su tijela vaša hram Duha Svetoga?” Pokušajmo danas razmisliti o sebi kao o Hramu Božjemu. O Hramu u kojemu stanuje Bog. Pitajmo dobroga Boga da li mu je lijepo u mom srcu. Da li je zadovoljan s onim što mislim, govorim i radim. Pitajmo ga u šutnji srca i čut ćemo odgovor.

“Kršćanine, budi svjestan svoga dostojanstva”, dovikuje nam Sv. Leon papa.

 

Piše: o. Vjenceslav Mihetec, OCD

Izvor: HVALJEN ISUS I MARIJA – Jutarnje meditacije četvrtkom na Radio Sljemenu; Karmelska izdanja; Zagreb 2007.

Foto: https://travelpast50.com/popes-chair-st-john-lateran-rome/