Terezija Avilska

Tag -Terezija Avilska

Meditacije Vjera

O lažnom miru

Danas ćemo zajedno sa sv. Terezijom razmišljati o lažnom miru koji može biti đavolska prevara. Nadamo se da će Vam ove misli prikoristiti za vaš duhovni život...