Svi Sveti

Tag -Svi Sveti

Crkva Vjera

Blagoslov groblja

Grobovi i štovanje pokojnika u Svetom pismu i u prvoj Crkvi Dirljiv je opis kako Abraham s ljubavlju sahranjuje svoju ženu Saru. U tu je svrhu, kao pridošlica...