Sveti Josip

Tag -Sveti Josip

Skupljanje

Litanije sv. Josipa

Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Gospodine. smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas! Oče nebeski, Bože, Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, Duše...