svetac Stranica 2

Tag -svetac

Ostalo

Sveta Skolastika

Sveta Skolastika, sestra je svetoga Benedikta. Rođena je u Nursiji (Umbrija) oko 480. godine. Skupa s bratom posvetila se Bogu i za njim je pošla u Cassino...

Ostalo

Sveta Jozefina Bakhita

Jozefina Bakhita je rođena 1869. u Sudanu. Pretpostavlja se da je njezina obitelj bila jedna od utjecajnijih na području današnjeg Darfura. Kada joj je bilo...

Ostalo

Blaženi Pio IX, papa

“U burnim događanjima svoga doba on je bio primjer prianjanja uz nepromjenjivi polog objavljenih istina. U svakoj prilici vjeran zadaćama svoje službe, uvijek...

Ostalo

Sveta Agneza (Janja)

Agneza (grč. hagne: čist, nevin; lat. agnus: janje) je prema predaji bila Rimljanka plemenita roda. Krštenje je primila u ranoj dječjoj dobi. Kao djevojčica od...