liturgija

Tag -liturgija

Crkva Vjera

Odgoj za liturgiju

Koliko nas vežu neki liturgijski propisi? Može se steći dojam da neki (mlađi) svećenici olako čine nešto mimo propisa ili da se neki (stariji) svećenici...