Korizma

Tag -Korizma

Crkva Vjera

Duh korizme

Korizma je dio liturgijske godine u kojemu se kršćani (posebice katolici i pravoslavci) pripremaju za blagdan Uskrsa. Ona počinje na Pepelnicu i završava na...