Isus Stranica 2

Tag -Isus

Meditacije Vjera

Zavist

Svi smo mi u toku svog života više puta osjetili zavist, ljubomoru. Ona se javlja prema ljudima sa kojima nismo u dobrim odnosima ili se ne poznajemo dovoljno...