grijeh

Tag -grijeh

Crkva Vjera

Smrtni grijesi

Dosad je, prema učenju Rimokatoličke crkve, postojalo sedam smrtnih grijeha: oholost, škrtost, bludnost, zavist, neumjerenost u jelu i piću, srditost i...