caritas

Tag -caritas

Crkva Vjera

Caritas je život

Sigurno, riječ CARITAS prije nam je bila manje poznata. Barem pod tim nazivom. Prošli smo put razumjeli da je CARITAS GOSPODIN BOG! To nam je jasno jer je On...