Božić Stranica 3

Tag -Božić

Svećenik piše

Reci riječ

Proslov Ivana Evanđeliste: I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama… Pavao pojašnjava u poslanici Hebrejima: Više puta i na više načina Bog je nekoć...