Advent 2015

Tag -Advent 2015

Svećenik piše

Reci riječ

Proslov Ivana Evanđeliste: I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama… Pavao pojašnjava u poslanici Hebrejima: Više puta i na više načina Bog je nekoć...

Kultura

Da dođe kao Gospodin

Dođi, ali u pelenama, ne s oružjem! Dođi, ali na magarcu, ne na kerubinima! Dođi, ali u štalici, ne na oblacima nebeskim! Dođi, spasiti, ne suditi! Dođi, ali u...