Vjera Crkva Restitucija imovine vjerskih zajednica u Srbiji
Crkva Vjera

Restitucija imovine vjerskih zajednica u Srbiji

Na osnovu Zakona donetog 2006. godine o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama u Srbiji, crkve i verske zajednice potražuju 83 hiljade hektara zemljišta, 1300 stambenih i više od 700 poslovnih objekata, 250 grobalja i 145 matičnih knjiga.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak vraćanja imovine koja je na teritoriji Republike Srbije oduzeta od crkava i verskih zajednica, kao i od njihovih zadužbina i društava primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji i drugih propisa koji su doneseni i primenjivani u periodu od 1945. godine od strane AVNOJ-a, DFJ, FNRJ i SFRJ, kao i na temelju propisa NR Srbije i SR Srbije, kojima je posle Drugog svetskog rata, po raznim osnovama ili bez osnova, država u sopstvenu korist ili u korist drugih pravnih ili fizičkih lica, oduzimala imovinu od crkava i verskih zajednica;

Vraćanje oduzete imovine zasniva se na načelima: jednakog pravnog tretmana svih crkava i verskih zajednica; njihove autonomije u pogledu pokretanja postupka; zaštite pravne sigurnosti sadašnjih savesnih vlasnika i trećih lica, kao i na načelima hitnog postupanja.

Rimokatolička crkva u postupku restitucije traži vraćanje 3.998 ha zemljišta, od čega 3.956 ha poljoprivrednog zemljišta i 42 ha građevinskog zemljišta, 81 poslovni objekat ukupne procenjene površine od 49.400 m2 i 167 stambenih objekata, ukupne površine od 64.461 m2. Rimokatolička crkva  potražuje i 37 grobalja, 3 umetničke slike i u 73 zahteva matične knjige.

Grkokatolička crkva u RS u postupku restitucije traži 766 ha zemljišta, od čega 537 ha poljoprivrednog zemljišta i 229 ha građevinskog zemljišta. Traži i 6 poslovnih objekata, ukupne površine 1.532 m2 i 11 stambenih objekata, ukupne površine od 880 m2, kao i 10 grobalja a u jednom zahtevu i matične knjige.

Vlada Srbije nastavila je restituciju imovine verskih zajednica oduzete posle 1945, stoji u izveštaju američkog Stejt departmenta o verskim slobodama u Srbiji.

U postupku restitucije u Republici Srbiji, crkvama i verskim zajednicama najviše je vraćeno šuma– oko 70%, poljoprivrednog zemljišta – 21%, a znatno manje građevinskog zemljišta – nešto preko 7% od ukupno traženog. U pogledu objekata, znatno je više vraćeno poslovnih objekata i prostorija – preko 20%, u odnosu na stambene objekte– 6%.

Ukupno, kad je reč o zemljištu, vraćeno je preko 40% u odnosu na traženo zemljište, a kad je reč o objektima procenat vraćenog, u odnosu na traženo, je 16%. Treba imati u vidu da se ovde radi samo o imovini vraćenoj kroz naturalnu restituciju (in natura), dok jedan znatan deo imovine, očekivano oko 45%, treba biti restituisan kroz novčano obeštećenje.

Izvori:restitucija.gov.rs/direkcija-za-restituciju;

paragraf.rs/propisi/zakon_o_vracanju_restituciji_imovine_crkvama_i_verskim_zajednicama; B92

Slika: pixabay (uz intervenciju autora)

Uredio: prof.dr.med. Robert Semnic

Robert Semnic

Robert Semnic, liječnik, znanstvenik, profesor radiologije, kateheta
Rođen je u Dubrovniku 20. IV 1966. godine gdje je i kršten. Srednju medicinsku školu i Medicinski fakultet završava u Novom Sadu. U braku je sa Marijom sa kojom ima troje djece: Borisa, Isidoru i Hanu. Bio je zaposlen na Institutu za onkologiju u Srijemskoj Kamenici kao radiolog a kao profesor na Katedri radiologije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu do 2016. godine. 1999. godine je diplomirao na Katehetsko-teološkom Institutu u Subotici. Suradnik na Radio Marije u emisiji „Vjera i zdravlje“ 2004. godine. Suradnik je portala www.svjetlo-vjere.com od njenog osnutka a od 2015. godine je suradnik lista "Zvonik", mjesečnika Subotičke biskupije. Od 2016. godine radi u Švedskoj kao radiolog.

Dodajte komentar

Kliknite ovde kako biste dodali vaš komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.