Vjera Papa govori Papa odobrio nove norme o upravljanju dobrima za kauze beatifikacija i kanonizacija
Papa govori Vjera

Papa odobrio nove norme o upravljanju dobrima za kauze beatifikacija i kanonizacija

Papa Franjo je odobrio ‘ad experimentum”, na tri godine, nove “Norme o upravljanju dobrima za kauze beatifikacijâ i kanonizacijâ”, stavljajući izvan snage one koje je sveti Ivan Pavao II. odobrio 1983. godine.

Veća transparentnost, veće sudjelovanje promicatelja i biskupa
Novi dokument, koji donosi nove odredbe, podsjeća da zbog svoje slojevitosti, kauze za beatifikaciju i kanonizaciju zahtijevaju mnogo rada, te tako i troškove. Sada se upravljanje tim dobrima želi učiniti još transparentnijim, jasnim i svrhovitim. Promicatelji postupaka i nadležni dijecezanski biskupi bit će još više uključeni u to.

Nadzor nad troškovima
Zbog posebne naravi kauzâ kao javnoga dobra, što se tiče dijela postupka koji se vodi u Rimu troškove snosi Apostolska Stolica, a promicatelji sudjeluju svojim prilogom. Osim toga, Apostolska Stolica nadzire da plaće i troškovi budu umjereni i da ne priječe odvijanje postupka.

Redovito vođeno knjigovodstvo
Promicatelj ustanovljuje fond za troškove postupka, za koji sredstva dolaze od priloga fizičkih i pravnih osoba. Upravitelj fonda ima strogo poštovati nakane darovateljâ, voditi redovito knjigovodstvo, prirediti godišnji izvještaj koji će dati promicatelju na odobrenje, te postulatoru poslati kopiju završnoga računa.

Disciplinski postupci u slučaju zloporabe
Ako promicatelj namjerava iskoristiti čak i samo jedan mali dio sredstava u neke druge svrhe, trebat će dobiti odobrenje Zbora za proglašenje svetih. Promicatelj, nakon što primio završni račun, i nakon što ga je odobrio, šalje preslik nadležnoj vlasti na pregled. U slučaju administrativno-financijskoga neizvršenja ili zloporabe od strane onih koji sudjeluju u odvijanju postupka, spomenuti zbor će intervenirati disciplinskim putom.

Prestanak važenja fonda
Nakon proslavljene beatifikacije ili kanonizacije, upravitelj fonda daje na odobrenje izvještaj o ukupnom upravljanju sredstvima. Nakon kanonizacije, eventualnim ostatkom sredstava raspolaže Zbor za proglašenje svetih, u ime Apostolske Stolice, vodeći računa o promicateljevim zahtjevima za njihovo korištenje. Nakon što je sve to izvršeno, fond za kauzu i postulacija više ne postoje.

Fond solidarnosti
Na Zboru za proglašenje svetih je ustanovljen „Fond solidarnosti“, koji se održava slobodnim prilozima promicateljâ ili bilo kojeg drugog izvora. U slučajevima kada postoje stvarne teškoće u podmirivanju troškova neke kauze u dijelu koji se vodi u Rimu, promicatelj može zatražiti pomoć od Zbora za proglašenje svetih, preko nadležnoga biskupa. Zbor za proglašenje svetih procjenjivat će svaki slučaj posebno.

Preuzeto: Radio Vatikan

Photo: @ANSA

Svjetlo Vjere

Dodajte komentar

Kliknite ovde kako biste dodali vaš komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.