Vjera Papa govori Papa odobrio nove norme o upravljanju dobrima za kauze beatifikacija i kanonizacija
Papa govori Vjera

Papa odobrio nove norme o upravljanju dobrima za kauze beatifikacija i kanonizacija

Papa Franjo je odobrio ‘ad experimentum”, na tri godine, nove “Norme o upravljanju dobrima za kauze beatifikacijâ i kanonizacijâ”, stavljajući izvan snage one koje je sveti Ivan Pavao II. odobrio 1983. godine.

Veća transparentnost, veće sudjelovanje promicatelja i biskupa
Novi dokument, koji donosi nove odredbe, podsjeća da zbog svoje slojevitosti, kauze za beatifikaciju i kanonizaciju zahtijevaju mnogo rada, te tako i troškove. Sada se upravljanje tim dobrima želi učiniti još transparentnijim, jasnim i svrhovitim. Promicatelji postupaka i nadležni dijecezanski biskupi bit će još više uključeni u to.

Nadzor nad troškovima
Zbog posebne naravi kauzâ kao javnoga dobra, što se tiče dijela postupka koji se vodi u Rimu troškove snosi Apostolska Stolica, a promicatelji sudjeluju svojim prilogom. Osim toga, Apostolska Stolica nadzire da plaće i troškovi budu umjereni i da ne priječe odvijanje postupka.

Redovito vođeno knjigovodstvo
Promicatelj ustanovljuje fond za troškove postupka, za koji sredstva dolaze od priloga fizičkih i pravnih osoba. Upravitelj fonda ima strogo poštovati nakane darovateljâ, voditi redovito knjigovodstvo, prirediti godišnji izvještaj koji će dati promicatelju na odobrenje, te postulatoru poslati kopiju završnoga računa.

Disciplinski postupci u slučaju zloporabe
Ako promicatelj namjerava iskoristiti čak i samo jedan mali dio sredstava u neke druge svrhe, trebat će dobiti odobrenje Zbora za proglašenje svetih. Promicatelj, nakon što primio završni račun, i nakon što ga je odobrio, šalje preslik nadležnoj vlasti na pregled. U slučaju administrativno-financijskoga neizvršenja ili zloporabe od strane onih koji sudjeluju u odvijanju postupka, spomenuti zbor će intervenirati disciplinskim putom.

Prestanak važenja fonda
Nakon proslavljene beatifikacije ili kanonizacije, upravitelj fonda daje na odobrenje izvještaj o ukupnom upravljanju sredstvima. Nakon kanonizacije, eventualnim ostatkom sredstava raspolaže Zbor za proglašenje svetih, u ime Apostolske Stolice, vodeći računa o promicateljevim zahtjevima za njihovo korištenje. Nakon što je sve to izvršeno, fond za kauzu i postulacija više ne postoje.

Fond solidarnosti
Na Zboru za proglašenje svetih je ustanovljen „Fond solidarnosti“, koji se održava slobodnim prilozima promicateljâ ili bilo kojeg drugog izvora. U slučajevima kada postoje stvarne teškoće u podmirivanju troškova neke kauze u dijelu koji se vodi u Rimu, promicatelj može zatražiti pomoć od Zbora za proglašenje svetih, preko nadležnoga biskupa. Zbor za proglašenje svetih procjenjivat će svaki slučaj posebno.

Preuzeto: Radio Vatikan

Photo: @ANSA

Svjetlo Vjere

Dodajte komentar

Kliknite ovde kako biste dodali vaš komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.