U središtu pastoralnog rada o. Gerarda je, bez sumnje, Mali Isus ili otajstvo Isusova djetinjstva. Širenjem štovanja Malog Isusa, naš sluga Božji uspjevao je okupiti vjernike u somborskoj karmelskoj crkvi.

Svakog dvadeset petoga u mjesecu znatan se broj vjernika okupio na euharistiju, na slušanje Božje riječi. To je također prilika za pristup sakramentu pomirenja i svete pričesti.

Iako je štovanje Isusa u otajstvu njegova djetinstva tipična pobožnost terezijanskom Karmlu, čini se da je u somborskoj karmelskoj crkvi to štovanje javno počelo na Božić 1913. kad je kupljen kip Malog Praškog Isusa za 80 mađarskih kruna.

Somborska se karmelska zajednica također javno uključila u to štovanje preuzimanjem obveza da će svaki dan izmoliti Slava Ocu sa zazivom „Božansko Djetešce Isuse, blagoslovi nas!“ Konkretno štovanje Malog Isusa u Somboru usredotočeno je na Maog praškog Isusa koji je donesen u Prag, u Češku, iz Španjolske. Dobila ga je u miraz princeza Lobkowitz.

Pobožnost prema Malom praškom Isus proširila se kasnije u cijelom Austo-Ugarskom Carstvu, a u Bačkoj će joj biti glavni promicatelj o. Gerard Tomo Stantić zajedno sa svojom sestričinom, Janjom Prćić. Kip Praškog Isusa nalazi se još i danas u mnogim župnim crkvama subotičke biskupije.

Štovanje Malog praškog Isusa dobilo je svoj definitivni oblik u somborskoj karmelskoj crkvi u studenom 1917, kada je kip Isusa Djeteta iz Praga somborskoj karmelskoj zajednici darovala zajednica karmelićana u Đuru.

Od tada pa praktično sve do svoje smrti o. Gerard je slavio pjevanu misu svakog 25. u mjesecu i propovjedai na dva jezika: na hrvatskom i mađarskom. Kako posjedujemo priličan broj skica za propovjedi ili same propovjedi, moguće nam je otkriti kako u svojim propovjedima sluga Božji obrađuje otajstvenu zbiljnost Isusa Krista. Isusa Krista predočuje kao „Otkupitelja koji visi na križu“, kao „uzor života“, zatim „euharistijskog Isusa, koji je neprestana žrtva“, a iz toga izvodi kako i vjernici trebaju biti stalna žrtva, „a svako srce nega ude njiva gdje kruh Isus raste“.

Sve je to tek dio onoga što je u te dane zano govoriti o Isusu Kristu i što je razasuo u brojnim zapisima.

(Nastavlja se…)

Uredio: Nikola Knezi

Izvor: ZAGRLITI KRISTA I DUŠE – životni put sluge Božjega Gerarda tome Stantića karmelićanina 1876-1956; Ante Stantić; Kratis; Zagreb; 1994

Foto: pixabay.com