Pitanje: Zašto je sotona otišao iz raja ako je ondje beskrajna ljubav, milost i spokoj?

Djelomičan odgovor je da mu je Bog dao slobodnu volju. Njega je poslušala trećina anđela te je i njih poveo sa sobom. Nije mi jasno kako su ostali anđeli mogli poslušati sotonu… i opet se vraćam na to, znači sotona nije jedini koji ga je ostavio? Kako je to moguće? Da li to znači da onda raj i nije baš tako prekrasan kada i tadašnji anđeli odlaze iz raja?

Odgovor: Bog je anđele podvrgnuo određenoj kušnji njihove vjernosti i poslušnosti, kao što je to učinio i s prvim ljudima i kao što svi mi do danas dolazimo u određene kušnje. Slobodna volja pokazuje se ponajbolje upravo u takvim situacijama – kada osoba ima priliku sagriješiti, pa i neke razloge da sagriješi, odnosno neke (makar prividne) koristi od grijeha. Tada se pokazuje hoće li predanje Bogu, vjera u njegovu apsolutnu istinu i ljubav prevladati ili neće. Tada se vidi je li odanost Bogu ograničena samo na one situacije kada to meni odgovara (to onda i nije odanost Bogu, nego meni samome) ili u meni djeluju nadnaravne kreposti vjere u Boga koji ne može prevariti, nade da će njegova mudrost i pravednost sve okrenuti na dobro i ljubavi koja «ne traži svoje», kako kaže sveti Pavao.

U čemu se sastojala ta kušnja, ne znamo sa sigurnošću. Jedna stara i dosta potvrđena crkvena predaja smatra da se radilo o tome da su anđeli trebali prihvatiti služenje čovjeku, koji je od njih po naravi niži. Tada je Lucifer, s ostalim anđelima koje je pridobio za svoju stvar (duhovnom komunikacijom koju ne možemo do kraja shvatiti) stupio u pobunu, koja se sažeto označava riječima «Non serviam» – «Neću služiti». Bit te pobune bila bi u neprihvaćanju Božjeg načela da što je netko uzvišeniji, to se više treba poniziti u služenju drugima – sâm Bog je na nenadmašiv način ostvario to načelo u utjelovljenju i križu svoga Sina.

Priredio: prof. dr. sc. Robert Semnic

Izvor: preuzeto sa stranice studentskog pastorala zagrebačke nadbiskupije (studentski-pastoral.com) uz dopust don Damira Stojićaž

Slika: pixabay