Vjera Jubilej milosrđa Kalendar potpunih oprosta u Godini milosrđa (2)
Jubilej milosrđa Vjera

Kalendar potpunih oprosta u Godini milosrđa (2)

 • uz tražene uvjete: Ispovijed – Pri­čest – Molitva za Papu – odijeljenost od grijeha, čak i lakog.
 1. -8. STUDENOG UZ POSJET GROBLJU:
 • oprost primjenjiv samo za po­kojne!
 • uz tražene uvjete: Ispovijed – Pri­čest – Molitva za Papu – odijeljenost od grijeha, čak i lakog.

„Vjernici koji pohode groblje i mo­le, makar samo u mislima, za pokojne, mogu dobiti, jednom na dan, potpuni oprost.”

SVETKOVINA KRISTA KRALJA:

 • uz čin Posvete ljudskoga roda Kris­tu Kralju, „0 preslatki Isuse, Otkupitelju ljudskoga roda”, učinjen javno.

3 L. PROSINCA – uz himan „Tebe Boga hvalimo”, javno recitiran ili pjevan.

 1. SIJEČNJA – uz javno zazivanje Duha Svetoga s „0 dođi, Stvorče, Duše Svet”.

SVAKOG KORIZMENOG PETKA

– recitiranjem molitve „Evo, moj dobri i preslatki Isuse” (Evo, o dobri i preslatki Isuse, pred licem Tvojim bacam se na koljena i s najvećim žarom srca molim Te i zaklinjem: utisni mi u srce živa čuv­stva vjere, ufanja i ljubavi, pravu pokoru za moje grijehe i čvrstu odluku da ih pri­pravim. To molim promatrajući u sebi i gledajući u pameti Tvojih pet rana i ima­jući pred očima ono što je prorok David rekao o Tebi, o dobri Isuse: „Proboli su ruke moje i noge moje; izbrojit mogu sve kosti svoje”.).

VELIKI ČETVRTAK- javnim mo- ljenjem/pjevanjem himna „Divnoj dakle”.

VELIKI PETAK-u svečanome li­turgijskom slavlju: kada vjernik pobožno sudjeluju u klanjanju Križu i poljubi ga.

VAZMENO BDIJENJE – obno­vom krsnih obećanja, učinjenom bilo kojom formulom.

BLAGDAN BOŽANSKOGA MI­LOSRĐA (Bijela nedjelja) – Isus je obe­ćao sv. Faustini Kowalskoj potpuno ot- puštenje krivnje i kazni onome tko se toga dana ispovjedi i pričesti.

PRVA PRIČEST – podjeljuje se potpuni oprost vjernicima koji po prvi puta pristupaju Svetoj Pričesti ili sudje­luju u pobožnome slavlju Prve Pričesti.

NA OBLJETNICU VLASTITOGA KRŠTENJA – obnavljajući krsna obeća­nja bilo kojom formulom. v

NA DAN SVETOGA ZAŠTITNIKA – učiniti posjet župnoj crkvi uz propisane molitve…

MLADA MISA- za svećenika koji slavi i za vjernike koji u istoj Misi pobož­no sudjeluju.        ,

JUBILARNA SLAVLJA SVEĆE­NIČKOGA REĐENJA: 25, 50 i 60 go­dina: – svećenik i, ako se svečano slavi, vjernici koji sudjeluju u toj Svetoj Misi mogu dobiti potpuni oprost.

UPOTREBA NABOŽNIH PRED­META – vjernik koji pobožno koristi na- božni predmet (Raspelo ili Križ, kru­nicu, škapular, medalju) koju je blago­slovio Prvosvećenik ili Biskup, mogu do­biti potpuni oprost također o svetkovini Svetih Apostola Petra i Pavla, dodajući Ispovijest vjere bilo kojom dopuštenom formulom.       v

DUHOVNE VJEŽBE – dodjeljuje se potpuni oprost vjerniku koji sudjeluje u duhovnim vježbama tijekom najmanje tri puna dana.

PRIGODOM PAPINSKOGA BLA­GOSLOVA – vjerniku koji pobožno i smjerno primi Blagoslov „urbi et orbi (svakog Uskrsa i Božića) podijeljen od Prvosvećenika, bilo to čak i preko radija ili televizije, daje se potpuni oprost.

U SMRTNOME ČASU – vjerniku koji je u smrtnoj opasnosti, kojega sve­ćenik ne može providjeti sakramentima i apostolskim blagoslovom s pridruže­nim potpunim oprostom, Sveta Majka Crkva daje u smrtnome času na jednak način potpuni oprost, s tim da je odgo­varajuće raspoložen i daje tijekom života izmolio neku molitvu.

 • za postizanje takvoga oprosta sa­vjetuje se upotreba Raspela ili Križa.
 • taj potpuni oprost u smrtnom času može dobiti vjernik koji je istoga dana već dobio drugi potpuni oprost.

POSJET CRKVI ILI REDOV­NIČKOM ORATORIJU NA BLAG­DAN SVETOGA ZAŠTITNIKA – do djeljuje se potpuni oprost vjerniku koji pobožno posjeti crkvu ili redovnički ora­torij na blagdan njihovoga zaštitnika i ondje recitira Očenaš i Vjerovanje.

SVAKODNEVNI POTPUNI OP­ROSTI – klanjanje presvetom sakra­mentu u trajanju barem pola sata.

MOLITVA SV. KRUNICE

 • daje se potpuni oprost ako se Kru­nica moli u crkvi ili javnom oratoriju, ili u obitelji, u Redovničkoj zajednici, u po­božnom udruženju.
 • za potpuni oprost donose se slje­deća pravila:
 1. Dovoljna je molitva četvrtine Krunice; ali pet desetica moraju se mo­liti bez prekida.
 2. Usmenoj molitvi se mora dodati pobožno razmatranje otajstava (najavlju­jući ih prema potvrđenom važećem pra­vilu).

ČITANJE SVETOGA PISMA U TRAJANJU BAREM POLA SATA MOLITVA KRIŽNOGA PUTA

– za postizanje potpunoga oprosta vri­jede sljedeća pravila;

 1. Pobožnost mora biti učinjena pred zakonito postavljenim postajama Križ­noga Puta.
 2. Za izvršenje pobožnoga čina traži se samo jedno razmatranje o Muci i Smr­ti Gospodnjoj, bez potrebe da se čini po­sebno razmatranje pojedinih otajstava vezanih uz postaje.
 3. Potrebno je pomicati se od jedne postaje do druge. Ako se pobožna vježba izvršava javno i pomicanje svih prisutnih se ne može uredno ostvariti, dovoljno je da pojedinim postajama pristupa barem predvoditelj…

SVAKODNEVNO PRIKAZANJE DNEVNOGA RADA – papa Ivan XXIII. odredio je povlasticu za izbjegavanje čis- tilišnih muka dodjeljujući svakodnevni potpuni oprost onima koji za ljubav Isu­sovu izvršuju vlastite dužnosti i izdrža­vaju svakodnevne križeve. Potrebno je uz to recitirati Vjerovanje, Oče naš i jednu molitvu na nakanu Prvosvećenika. Podsjećamo i na Sv. Pričest i Ispovijed (za koju je dovoljno da je učinjena unutar osam dana). Ako nedostaje potpuna ras­položivost ili nisu ispunjene spomenuta tri uvjeta, oprost je samo djelomičan…

Djelomični oprosti

Djelomični oprost otpušta samo jedan dio vremenite kazne koju smo za­služili svojim grijesima. Daje se vjerniku koji, obavljajući svoje dužnosti ili podno­seći životne tegobe, svoj duh uzdiže Bogu, dodajući neki od pobožnih zaziva: vjernicima koji vođeni duhom vjere mi­losrdnim srcem razdaju sebe ili svoja dobra, vjerniku koji se dragovoljno odriče u duhu pokore stvari koje su mu drage.

Djelomični oprosti dobivaju se i za mnoge pobožnosti:

 • Litanije
 • Dušo Kristova
 • Anđeo Gospodnji
 • Kraljice neba
 • Vjerovanje
 • posjet groblju i molitva za po­kojne
 • časoslov za mrtve
 • psalam 51
 • mjesečna duhovna obnova
 • posjet Presvetom Oltarskom Sa­kramentu
 • Zdravo Kraljice
 • čitanje sv. Pisma
 • Pod Tvoju se obranu utječemo
 • Dođi Duše Presveti
 • Tebe Boga hvalimo
 • psalam 130.

Preuzeto: Zvonik

Photo: www.duhovnost.net

Svjetlo Vjere

Dodajte komentar

Kliknite ovde kako biste dodali vaš komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.