Vjera Jubilej milosrđa Kalendar potpunih oprosta u Godini milosrđa (2)
Jubilej milosrđa Vjera

Kalendar potpunih oprosta u Godini milosrđa (2)

 • uz tražene uvjete: Ispovijed – Pri­čest – Molitva za Papu – odijeljenost od grijeha, čak i lakog.
 1. -8. STUDENOG UZ POSJET GROBLJU:
 • oprost primjenjiv samo za po­kojne!
 • uz tražene uvjete: Ispovijed – Pri­čest – Molitva za Papu – odijeljenost od grijeha, čak i lakog.

„Vjernici koji pohode groblje i mo­le, makar samo u mislima, za pokojne, mogu dobiti, jednom na dan, potpuni oprost.”

SVETKOVINA KRISTA KRALJA:

 • uz čin Posvete ljudskoga roda Kris­tu Kralju, „0 preslatki Isuse, Otkupitelju ljudskoga roda”, učinjen javno.

3 L. PROSINCA – uz himan „Tebe Boga hvalimo”, javno recitiran ili pjevan.

 1. SIJEČNJA – uz javno zazivanje Duha Svetoga s „0 dođi, Stvorče, Duše Svet”.

SVAKOG KORIZMENOG PETKA

– recitiranjem molitve „Evo, moj dobri i preslatki Isuse” (Evo, o dobri i preslatki Isuse, pred licem Tvojim bacam se na koljena i s najvećim žarom srca molim Te i zaklinjem: utisni mi u srce živa čuv­stva vjere, ufanja i ljubavi, pravu pokoru za moje grijehe i čvrstu odluku da ih pri­pravim. To molim promatrajući u sebi i gledajući u pameti Tvojih pet rana i ima­jući pred očima ono što je prorok David rekao o Tebi, o dobri Isuse: „Proboli su ruke moje i noge moje; izbrojit mogu sve kosti svoje”.).

VELIKI ČETVRTAK- javnim mo- ljenjem/pjevanjem himna „Divnoj dakle”.

VELIKI PETAK-u svečanome li­turgijskom slavlju: kada vjernik pobožno sudjeluju u klanjanju Križu i poljubi ga.

VAZMENO BDIJENJE – obno­vom krsnih obećanja, učinjenom bilo kojom formulom.

BLAGDAN BOŽANSKOGA MI­LOSRĐA (Bijela nedjelja) – Isus je obe­ćao sv. Faustini Kowalskoj potpuno ot- puštenje krivnje i kazni onome tko se toga dana ispovjedi i pričesti.

PRVA PRIČEST – podjeljuje se potpuni oprost vjernicima koji po prvi puta pristupaju Svetoj Pričesti ili sudje­luju u pobožnome slavlju Prve Pričesti.

NA OBLJETNICU VLASTITOGA KRŠTENJA – obnavljajući krsna obeća­nja bilo kojom formulom. v

NA DAN SVETOGA ZAŠTITNIKA – učiniti posjet župnoj crkvi uz propisane molitve…

MLADA MISA- za svećenika koji slavi i za vjernike koji u istoj Misi pobož­no sudjeluju.        ,

JUBILARNA SLAVLJA SVEĆE­NIČKOGA REĐENJA: 25, 50 i 60 go­dina: – svećenik i, ako se svečano slavi, vjernici koji sudjeluju u toj Svetoj Misi mogu dobiti potpuni oprost.

UPOTREBA NABOŽNIH PRED­META – vjernik koji pobožno koristi na- božni predmet (Raspelo ili Križ, kru­nicu, škapular, medalju) koju je blago­slovio Prvosvećenik ili Biskup, mogu do­biti potpuni oprost također o svetkovini Svetih Apostola Petra i Pavla, dodajući Ispovijest vjere bilo kojom dopuštenom formulom.       v

DUHOVNE VJEŽBE – dodjeljuje se potpuni oprost vjerniku koji sudjeluje u duhovnim vježbama tijekom najmanje tri puna dana.

PRIGODOM PAPINSKOGA BLA­GOSLOVA – vjerniku koji pobožno i smjerno primi Blagoslov „urbi et orbi (svakog Uskrsa i Božića) podijeljen od Prvosvećenika, bilo to čak i preko radija ili televizije, daje se potpuni oprost.

U SMRTNOME ČASU – vjerniku koji je u smrtnoj opasnosti, kojega sve­ćenik ne može providjeti sakramentima i apostolskim blagoslovom s pridruže­nim potpunim oprostom, Sveta Majka Crkva daje u smrtnome času na jednak način potpuni oprost, s tim da je odgo­varajuće raspoložen i daje tijekom života izmolio neku molitvu.

 • za postizanje takvoga oprosta sa­vjetuje se upotreba Raspela ili Križa.
 • taj potpuni oprost u smrtnom času može dobiti vjernik koji je istoga dana već dobio drugi potpuni oprost.

POSJET CRKVI ILI REDOV­NIČKOM ORATORIJU NA BLAG­DAN SVETOGA ZAŠTITNIKA – do djeljuje se potpuni oprost vjerniku koji pobožno posjeti crkvu ili redovnički ora­torij na blagdan njihovoga zaštitnika i ondje recitira Očenaš i Vjerovanje.

SVAKODNEVNI POTPUNI OP­ROSTI – klanjanje presvetom sakra­mentu u trajanju barem pola sata.

MOLITVA SV. KRUNICE

 • daje se potpuni oprost ako se Kru­nica moli u crkvi ili javnom oratoriju, ili u obitelji, u Redovničkoj zajednici, u po­božnom udruženju.
 • za potpuni oprost donose se slje­deća pravila:
 1. Dovoljna je molitva četvrtine Krunice; ali pet desetica moraju se mo­liti bez prekida.
 2. Usmenoj molitvi se mora dodati pobožno razmatranje otajstava (najavlju­jući ih prema potvrđenom važećem pra­vilu).

ČITANJE SVETOGA PISMA U TRAJANJU BAREM POLA SATA MOLITVA KRIŽNOGA PUTA

– za postizanje potpunoga oprosta vri­jede sljedeća pravila;

 1. Pobožnost mora biti učinjena pred zakonito postavljenim postajama Križ­noga Puta.
 2. Za izvršenje pobožnoga čina traži se samo jedno razmatranje o Muci i Smr­ti Gospodnjoj, bez potrebe da se čini po­sebno razmatranje pojedinih otajstava vezanih uz postaje.
 3. Potrebno je pomicati se od jedne postaje do druge. Ako se pobožna vježba izvršava javno i pomicanje svih prisutnih se ne može uredno ostvariti, dovoljno je da pojedinim postajama pristupa barem predvoditelj…

SVAKODNEVNO PRIKAZANJE DNEVNOGA RADA – papa Ivan XXIII. odredio je povlasticu za izbjegavanje čis- tilišnih muka dodjeljujući svakodnevni potpuni oprost onima koji za ljubav Isu­sovu izvršuju vlastite dužnosti i izdrža­vaju svakodnevne križeve. Potrebno je uz to recitirati Vjerovanje, Oče naš i jednu molitvu na nakanu Prvosvećenika. Podsjećamo i na Sv. Pričest i Ispovijed (za koju je dovoljno da je učinjena unutar osam dana). Ako nedostaje potpuna ras­položivost ili nisu ispunjene spomenuta tri uvjeta, oprost je samo djelomičan…

Djelomični oprosti

Djelomični oprost otpušta samo jedan dio vremenite kazne koju smo za­služili svojim grijesima. Daje se vjerniku koji, obavljajući svoje dužnosti ili podno­seći životne tegobe, svoj duh uzdiže Bogu, dodajući neki od pobožnih zaziva: vjernicima koji vođeni duhom vjere mi­losrdnim srcem razdaju sebe ili svoja dobra, vjerniku koji se dragovoljno odriče u duhu pokore stvari koje su mu drage.

Djelomični oprosti dobivaju se i za mnoge pobožnosti:

 • Litanije
 • Dušo Kristova
 • Anđeo Gospodnji
 • Kraljice neba
 • Vjerovanje
 • posjet groblju i molitva za po­kojne
 • časoslov za mrtve
 • psalam 51
 • mjesečna duhovna obnova
 • posjet Presvetom Oltarskom Sa­kramentu
 • Zdravo Kraljice
 • čitanje sv. Pisma
 • Pod Tvoju se obranu utječemo
 • Dođi Duše Presveti
 • Tebe Boga hvalimo
 • psalam 130.

Preuzeto: Zvonik

Photo: www.duhovnost.net

Svjetlo Vjere

Dodajte komentar

Kliknite ovde kako biste dodali vaš komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.