Vjera Meditacije Duh Sveti – Duh Istine i Parakletos
Meditacije

Duh Sveti – Duh Istine i Parakletos

U najavi uzašašća, Isus ne želi da učenike zahvati osjećaj praznine i napuštenosti već im obećava kako ih nikada neće napustiti. On će moliti Oca da pošalje Branitelja da bude s nama zauvijek: Duha  Svetog. Parakletos se na latinski prevodi kao advocatus, onaj koji je pozvan biti uz, ili consolator, onaj koji je s onim koji je sam. Duh je onaj koji je uvijek i zauvijek s nama. On liječi najdublju samoću koju čovjek može doživjeti.

Branitelj je nazvan Duh Istine. Duh je, u biblijskoj tradiciji, život jer iz njega izvire autentični život, život sinova Božijih i u kojeg nas uvodi Očev Sin. On čini suprotno od onoga što čini Otac laži koji nam sliku Boga iskrivljuje neistinama i podmetanjima. Do sada je Duh Istine boravio pokraj učenika u Isusu, Logosu i njihovu Učitelju. No, od sada će boraviti i u njima – to je vrhunski dar kojeg će Raspeti svojim pružiti sa križa kad bude sve dovršeno tj. kad preda svoj Duh.

                Duh-Paraklet je zamjenik i nasljednik zemaljskog Isusa i njegovo djelovanje je u prvom redu usmjereno na učenike. Njima je obećano da će:

                1. ostati s njima.

                2. to će činiti kao njihov učitelj; time on preuzima aktivnost zemaljskog Isusa, ali na drukčiji način.

                3. On će učenike podsjećati na sve Isusove riječi i pomagati da se te riječi produbljeno shvate.

                4. On će u njima svjedočiti za Isusa. To ga razlikuje od zemaljskog Isusa, jer je Isus sam o sebi davao svjedočanstvo ili se pozivao na svjedoke, prije svih na Oca, na djela koja mu je On povjerio te također na Pismo. Paraklet daje svjedočanstvo za Isusa preko učenika koji svjedoče za nj. On je unutarnja snaga njihovog svjedočenja koje se oslanja na dubinu riječi Pisma.

                5. On će ih uvoditi u svu istinu. Budući da sva istina opet ne može biti ništa drugo nego Isusova riječ u svojoj punini, i vodstvo koje se događa po Parakletu događa se sukladno toj riječi.

                6. Njegova zadaća glede svijeta jest sud. I u tome On nastavlja djelovanje zemaljskog Isusa. Sudačka funkcija Parakleta će razobličiti, iznijeti na svjetlo dana djela Oca laži. Time se pripremaju uvjeti za poslednji sud, nakon sukoba između Krista i kneza ovoga svijeta. Sada je jasno zašto svijet, koji odbija svjetlo i ostaje pod utjecajem Oca laži, ne može primiti Duha istine. Kao što je Isus sve primio od Oca te je na zemlji bio put da upoznamo nebeskog Oca, tako sada kad Isus uzlazi na nebo, Paraklet, koji prima sve od Isusa postaje put da upoznamo Isusa.

 

Uredio: prof. dr. sc. Robert Semnic 

Izvor: Ivica Čatić (vjeraidjela.com)

Slika: fpcu.info (uz obradu autora)

Svjetlo Vjere

Dodajte komentar

Kliknite ovde kako biste dodali vaš komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.