Teologija tijela Devetnica svetom Josipu
Devetnice Molitve

Devetnica svetom Josipu

Devetnica je lijepa i korisna pobožnost kojom se kroz devet dana obraćamo svetom Josipu u našim potrebama.

Devetnica se može obavljati ovako: svaki dan pročitamo ovdje naznačeno kratko razmatranje, o tome razmišljamo i primjenjujemo na vlastiti život Zatim molimo priloženu molitvu kako je označeno za svaki dan. No, slobodno je, pa i preporučljivo, ako nam je moguće, moliti i druge molitve. Npr. litanije sv. Josipa, krunicu sv. Josipa, molitvu za Domovinu, ili ostale, kako odgovara nakani kojom smo počeli obavljati devetnicu.

Nakana neka je uvijek čista plemenita – u prvom redu za naše duhovne potrebe i potrebe naših bližnjih, a onda i za materijalne potrebe u našem životu. Nećemo tražiti što je nepotrebno. Uvjet uslišanja jest živa vjera, pouzdanje u zagovor sv. Josipa, ali i potpuno preda nje u volju Božju, da budemo uslišani onako kako Gospodin Bog odredi, a Stoje sigurno za naše konačno dobro.

U vrijeme devetnice uputno je i veoma preporučljivo da obavimo dobru, iskrenu ispovijed i primimo sv. Pričest i odlučno želimo uvijek živjeti kao dosljedni kršćani
Zahvaljujemo sastavljaču ove devetnice preč. gospodinu dr. Srećku Bošnjaku, koji je molio sve štovatelje sv. Josipa, koji će se poslužiti ovom devetnicom, da ga se sjete i u molitvi preporuče svetom Josipu.
 
PRVI DAN DEVETNICE

Uvod
Sveti Josip je, nakon Kristove Majke Marije, najveći svetac. Zašto? Bijaše pravedan a to znači svetac. Njega je Bog izabrao da bude sveti zaručnik Djevice Marije, da bude čuvar i hranitelj Blažene Djevice i Njezina božanskog Sina Isusa Krista. Ne samo da bijaše Isusov čuvar u Nazaretu, nego bijaše izbjeglica s Marijom i tek rođenim Isusom. Po Božjem glasniku, Anđelu, upozoren, morao je noću putovati u Egipat, pogansku zemlju. Putovanje je, kažu, moralo trajati 12 do 15 dana. Težak bijaše život u Egiptu. Josip je morao tražiti posao kako bi prehranio svoju Obitelj. Bio je tesar. Dok ga ljudi nisu upoznali kao dobra majstora, moralo je proći neko vrijeme. To je čekanje muku zadavalo Josipu, ali ostao je strpljiv i Bogu odan u svemu.
Pratit ćemo u ovoj devetnici život, teškoće i muke, žalosti i radosti sv. Josipa, da ga što bolje upoznamo, da ga što više častimo i molimo, da nam bude u pomoći u našem životu, a osobito u času smrti. Nastojmo se uživjeti u teškoče sv. Josipa i shvatiti zašto se žalostio u nekim neprilikama. “Josip, zaručnik Marijin, budući da bijaše pravedan, i ne želeći je sramotiti, odluči je napustiti.” (Mt, li 19).
Sveci i duhovni učitelji nisu u tome složni, stoje Josipa uznemirilo, kad je opazio da je Marija trudna. Sv. Ambrozije, sv. Ivan Zlatousni i sv. Augustin misle da je Josip posumnjao u djevičanstvo Marijino, pa je zato odlučio daje ostavi.
Međutim, sv. Bernard kaže, kako je sv. Josip saznao daje Marija čudom Božjim, po Duhu Svetom, začela Sina Božjega, pa se osjetio nedostojnim da bude s Marijom, kao stoje svojevremeno sv. Petar uzviknuo Isusu: “Idi od mene, jer sam čovjek grješnik, moj Gospodine! ” (Luka 5, 8). Josip, ne mogavši pojmiti tajnu utjelovljenja, namislio je ostaviti svoju zaručnicu Mariju. Tako misle sv. Jeronim, sv. Bazilije, sv. Remigije i kršćanski pisac Origen. Josip bijaše ponizan i nije se smatrao dostojnim biti uz Djevicu Mariju, Majku Sina Božjega, uz Isusa Boga svoga.
Nauči od Josipa biti ponizan
Kad polaziš na ispovijed, budi ponizan, te priznaj pred Isusovim svećenikom sve svoje grijehe, da ti ih Isus mogne oprostiti, jer Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost. Kad se spremaš primiti Isusa u Pričesti, razmisli, tko je pod prilikama hostije! Tu je tvoj Bog i Spasitelj. Nemoj Ga nedoličnošću uvrijediti. Nemoj Ga u smrtnom grijehu primiti, jer ćeš tada biti osuđen! Kad moliš, pomisli tko si ti, a tko je Onaj kome se preporučuješ i kome se moliš. Kad ideš u crkvu, dobro promisli, kamo ideš. Crkva nije ni kavana ni gostionica, nego prebivalište Božje!
Sada razmislimo, kako se Josip vladao u žalosti! Kad je odlučio napustiti Djevicu Mariju, nije joj želio nanijeti nikakvu nepravdu. Pomislio je otputovati iz Nazareta. Usrdno se Josip molio u svojoj tuzi i žalosti. Molio je da Bog sve okrene na dobro.
Ono što je Josipu najviše trebalo, jest utjeha Božja. Bog mu šalje utjehu po anđelu, koji mu se javi u snu i reče: “Josipe, ne boj se uzeti Mariju, jer ono što je u njoj začeto, od Duha jeSvetoga. Ona će roditi Sina i nadjenut će mu ime Isus, jer će On izbaviti narod svoj od grijeha.” (Mat. 1, 20-21).
Papa Benedikt XIV. kaže, da one riječi “uzeti Mariju k sebi” znače – ne udaljivati se od Nje, ne ostavljati je. Tako Josip postade poglavar sv. Obitelji, veliko dostojanstvo koje nije nikada zaboravio.
Moli sv. Josipa, da ti od Boga isprosi milost, da strpljivo i odano Bogu podnosiš svaku vrstu kušnje koju Bog dopusti U napastima moli Josipa za pomoć, da nadvladaš svaku napast uz pomoć Božje milosti.
Dragi sveti Josipe, neka mi Tvoj primjer i zagovor pomognu da pravom pobožnošću štujem Blaženu Djevicu Mariju, da u mojim tjeskobama i nejasnoćama tražim i dobijem od Gospodina rješenje i da uvijek velikodušno prihvaćam poziv, koji mi upućuje Gospodin Bog. Amen. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.
 
DRUGI DAN DEVETNICE

Sveti Josip s Djevicom Marijom morao je po carskoj naredbi ići u Betlehem, odakle su oboje porijeklom, da se tamo popisu. Josip je tražio smještaj za se i Mariju, ali nikako nije mogao pronaći utočišta, jer su bogatiji zauzeli mjesta, a Josip je izgledao kao siromašan radnik koji ne može platiti. Sebičnost stanovnika prisiljava Josipa da se smjesti u pećini u koju se ovce sklanjaju za nevremena. U toj pećini Mariji dođe vrijeme da porodi Isusa, Spasitelja svijeta. Kolika muka i žalost za dušu Josipovu!
Zašto se tada Josip vrlo žalostio? “K svojima dođe, a njegovi ga ne primiše”, reći će sv. Ivan evanđelist (Ivan 1,11).
Ni daljnja rodbina ne prima Josipa kao gosta. To je još veća žalost za nj!
I rodio se Isus. Bijaše položen u jasle, na slamu što su je grizle ovce. A Josip bijaše u Nazaretu majstorski napravio lijepu kolijevku za Isusa!
Kako se Josip vladao u toj žalosti, što ga je kao putnika snašlo? Josip je trpio i podnosio prezir zbog siromaštva. Uzdao se u Boga i nadao se da će mu Bog pomoći nositi teret života. Bog svoje ne ostavlja u očaju. Nauči od sv. Josipa kako se trebaš vladati u nevolji i žalosti, kad moraš trpjeti od lažne braće, kao sv. Pavao. Nemoj klonuti duhom kad krivo tumače tvoje dobre namjere. U molitvi traži utjehu i pomoć od Boga da možeš ustrajati u dobru, bez obzira na teškoće.
Kako je Bog utješio sv. Josipa
“Najednom, nađe se mnoštvo anđela – vojske nebeske – koja je slavila Boga, govoreći: Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje (Luka 2, 13-14). To je obradovalo sv. Josipa i olakšalo njegovu žalost. Klanjao se Josip novorođenom Spasitelju svega svijeta. Klanjao se s mnoštvom anđela i slavio Boga koji je poslao Isusa da trpljenjem spasi griješni svijet. Ne kloni duhom u kušnjama i nevoljama. Uzda j se u Boga!
Sveti Josipe, izmoli mi milost od Isusa, kojemu si se radostan klanjao u Betlehemu, da shvatim kako i kušnje i prividni neuspjesi imaju svoj smisao; da prihvatim i siromašne uvjete života, a da ipak uvijek budem radostan uz svog Gospodina. Amen. -Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu!

TREĆI DAN DEVETNICE

Dođe dan obrezanja Isusova prema zakonu Izraelaca: “Kad se navrši osam dana… obrežu dijete.”(Luka 2,21).
Sveto Evanđelje ne kaže, tko je obavio obrezanje. Sv. Efrem Sirski kaže, daje taj obred obavio sv. Josip. Sveti Bernard toga je mišljenja. Vitali, koji je napisao opširniji životopis sv. Josipa, veli da je to općenito mišljenje crkvenih naučitelja, a to se mišljenje oslanja na Sveto Pismo. Bog je zapovjedio očima obitelji da oni obrežu svoje sinove (Vidi: 1. Moj. 17,10; 2. Moj. 12; 3. Jošua5,2).
Sveti Josip obavio je to u Betlehemu, u špilji Isusova rođenja. Ta mala operacija boljela je malog Isusa. Njemu nije trebao taj obred, jer bijaše Bog, bijaše svet. Trpjela je i Isusova Majka, kad je vidjela, da Isus plače. Trpio je i Josip.
Kako je Josip podnosio ovu žalost?
Sveti Jakov apostol pisao je u svoje vrijeme: “Ako tko trpi među vama, neka se moli” (Jakov 5, 13). Vjerovao je Josip, da će Otac nebeski primiti Isusove boli i suze za oproštenje grijeha, pa je to ublažavalo njegove boli, njegovu žalost zbog nanesenog bola Isusu. Upitaj se, kako ti vjeruješ u nezgodama života, u napastima? Gdje ti je pouzdanje u Boga, koji nikoga ne kuša preko mjere. Raduj se što možeš nešto pretpjeti u životu za Isusa!
Kako je dobri Bog utješio Josipa?
“Nadjenuše mu ime Isus”, kaže sv. Luka evanđelist (Luka 2, 21). Radost velika bijaše za Josipa što je po Božjoj zapovijedi mogao dati ime Isus, svome Bogu i Spasitelju, Otkupitelju čovječanstva. Za Josipa to bijaše i velika čast. Ime Isus znači Spasitelj! Sveti Bernard kaže, da je ime Isus med u ustima, milopoj u ušima, veselje i klicanje u srcu svakoga, a što je istom bilo u ustima, očima i srcu sv. Josipa?
Sveti Josipe, u ime boli koju si osjećao promatrajući prvi put kaplje krvi Isusove i u ime radosti kad si mu davao ime Isus prema želji Neba, molim te, zagovaraj me da i ja radosno prihvatim trpljenje za Isusa i Njegovu Crkvu. Amen. – Oče nas, Zdravo Marijo, Slava Ocu!

ČETVRTI DAN DEVETNICE

Prikazanje Isusovo u jeruzalemskom hramu ponovo donosi žalost sv. Josipu. “I blagoslovi ih Simun, te reče Mariji, majci Njegovoj: Ovaj je postavljen na propast i uskrsnuće mnogima u Izraelu, i znak, protiv koga će se govoriti, a Tebi će samoj mač probosti dušu.” (Luka, 2, 34-35). Josip se u žalosti sigurno pitao, zar će to biti plod Utjelovljenja Sina Božjega? Protiv Isusa će se govoriti, protusloviti; to također bijaše uzrokom Josipovoj žalosti. Josipa je rastužila i riječ Simunova da će Djevici Mariji mač probosti dušu, da će doživjeti veliku tugu i nevolju.
Kako je Josip podnio tu žalost?
Iako bijaše shrvan žalošću, ipak se tješio da će sve to biti na slavu Božju i spasenje svijeta, zbog čega Isus i dođe na ovaj svijet. Kako ti prihvaćaš žalost, kako podnosiš nevolje?
Kako Bog tješi Josipa u ovoj žalosti?
Čuo je od Šimuna, da je Isus postavljen na uskrsnuće mnogima. Josip je razmišljao o velikim plodovima otkupljenja. Bio je uvjeren da patnjama više slavimo Boga. Znao je da će Isus svojom mukom i smrću otkupiti svijet.
Kad te nevolje zaokupe, kad doživiš žalosne trenutke, sjeti se da treba nositi križ života svakoga dana. Moli Josipa da ti od Isusa izmoli jakost da prihvatiš bilo kakvu nevolju u životu, da nosiš križ za svoje spasenje i za spasenje svega svijeta.
Sveti Josipe, Ti si doživio radost, ali i žalost kod prikazanja u hramu. Pomozi mi svojim moćnim zagovorom da i ja primam sve radosti i žalosti u Gospodinu, predano u Njegovu svetu volju, uvjeren da će se svima onima koji Nega ljube sve okrenuti na dobro. Amenl Oče nas, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

PETI DAN DEVETNICE

Nova nevolja i nova žalost za Josipa i Mariju! “Anđeo Gospodnji javi se Josipu u snu i reče mu: Ustani i uzmi Dijete i Majku Mariju pa bježi u Egipat i budi tamo, dok ti se ne javim, jer će Herod tražiti Dijete da Ga ubije. I Josip ustade, uze Dijete i Njegovu Majku i po noći ode u Egipat.” (Mt. 2,13)
Srdžba Herodova donese nevolju ne samo u Betlehemu nego i u okolici. Bog nije htio čudom spasiti Isusa, nego je dopustio da sve bude s mukom i teretom. Teško putovanje, kako govore tumači, trajalo je oko 15 dana. Biti u poganskoj zemlji Egiptu, podsjetilo je Josipa na ropstvo i tlačenje, što su ih morali pretrpjeti Izraelci.

Josip je bio sjedinjen s Bogom u molitvi zajedno s Isusovom Majkom Marijom. Tješili su se da će Bog sve izvesti na dobro. Božji pravednici spremno su nosili svakodnevne križeve. Sv. Franjo Ksaverski žalostio bi se, ako koji dan ne bi doživio teškoća! Isus je svaki dan trpio, a sve prikazivao Ocu nebeskom za spasenje svijeta.
Kako Bog pripravi utjehu žalosnom Josipu?
“Po smrti Herodovoj, anđeo Gospodnji javi se u snu Josipu i reče mu: Ustani i uzmi Dijete i njegovu Majku te idi u zemlju izraelsku, jer su umrli oni koji su namjeravali ubiti Isusa. I Josip uze Dijete i Majku Mariju i vrati se u zemlju izraelsku.” (Matej2, 19-21).
Veliko je veselje osjetio Josip, kad mu je anđeo rekao, daje svršilo teško vrijeme boravka u Egiptu i da se može vratiti u domovinu svoju.
Sveti Josipe vjerni, bio si uvijek spreman poslušati i izvršiti svaku Božju riječ. I ja želim do smrti uvijek vršiti svetu volju Božju, pa i onda kad su preda mnom tama i neizvjesnost. Moj sveti Zaštitnice, u tome mi pomozi. Amen – Oče naš, Zdravo, Marijo, Slava Ocu!

ŠESTI DAN DEVETNICE

Kad je Josip doznao da, nakon Herodova skončanja, u Judeji vlada Arhelaj, koji po zloći bijaše sličan Herodu, opet gaje žalost zadesila. Po andelovoj opomeni ne nastanjuje se u Judeji nego odlazi u Galileju, odakle je i otišao u Betlehem.
Sve je strpljivo podnosio na tom svom dugom putovanju…
Kako Bog utješi Josipa u novoj žalosti?
Nastani se Josip s Marijom i Isusom u Nazaretu. Sv. Jeronim kaže: Nazaret znači cvijet, krasan cvijet. Nazarećanin znači: odijeljen od svijeta. Bogu posvećen. Inače, Nazaret bijaše malo mjesto, samotno i prezreno. Unatoč svemu tome, u Nazaretu će Isus proboraviti i raditi 24 godine.
Smirio se Josip i utješio kad je mogao opet u svom kraju mirnije obavljati svoj tesarski posao. Promatrao je s Marijom kako Isus napreduje duhovno i tjelesno. Osjećao je posebnu radost, misleći kako će Isus djelovati spašavajući čovječanstvo. Svako trpljenje Isus nagradi, ako je trpljenje podneseno mirno i odano Bogu.
Moli Josipa velikog Božjeg prijatelja da ti isprosi od Boga ustrajnost u nevoljama, u nošenju svagdanjeg životnog križa, da mu postaneš što sličniji. Da budeš što sličniji Isusu koji je odano nosio križ dnevnog života za spasenje svijeta!
Sveti Josipe! Budi mi uvijek zaštitnik. Neka me Tvoj unutarnji duh mira,šutnje, dobra rada i molitve, a u službi svete Crkve, uvijek oživljava i razveseljuje u jedinstvu s Tvojom blagoslovljenom Zaručnicom, Blaženom Djevicom Marijom Bezgrešnom Majkom našom, u odanoj ljubavi prema Isusu, slavnom i besmrtnom Kralju vjekova i naroda. Amen. -Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu!

SEDMI DAN DEVETNICE

Opet dođe žalost za Josipa i Mariju. Na hodočašću u Jeruzalem izgubili su Isusa. Mislili su, na povratu u Nazaret, da se nalazi među svojim vršnjacima. Nakon duljeg vremena ustanoviše da Isusa nigdje nema. Vraćaju se u Jeruzalem i nalaze Isusa među učenim prvacima, među teolozima, kako ih sluša što govore i kako im daje mudre odgovore. Našavši Ga, Marija mu reče: “Sinko, što nam to učini? Otac tvoj i ja žalosni smo Te tražili.” (Lk 2, 48). Ta žalost za Josipa bijaše najteža i najveća. Tri dana putovanja i raspitivanja bijahu dulja nego tri godine. Povjereno Božje Dijete od Neba – izgubiti.
“I poslije tri dana, nađoše Ga u hramu, gdje sjedi među učiteljima, sluša ih i pita ih.” (Luka 2, 46). Putujući i pitajući za Isusa tri dana, niti su što jeli niti pili! Pravi post u žalosti zbog izgubljenog Isusa!
Kako Bog donese utjehu Josipu?
“I ode s njima, i dođe u Nazaret i bijaše im poslušan.” (Luka 2, 51). Nisu razumjeli riječi Isusove koje im je rekao u hramu, da mora biti tamo gdje Otac nebeski želi. Stigavši u Nazaret, utješeni zbog toga što nađoše Isusa u hramu Božjem, još se više umire promatrajući Isusa uza se…
Neki duhovni učitelji govore, kad su Josip i Marija pronašli Isusa, da su ga držali cijelo vrijeme za ruke: Marija za desnu a Josip za lijevu! Tako ih prikazuju i neki slikari.
Moli sv. Josipa da te preporuči Isusu. Da možeš podnijeti svaku vrstu žalosti koja te stigne u životu. Ispitaj se, kako si dosad podnosio nevolje i križeve što si ih doživio!
Sveti oče Josipe, stavljam sve svoje pouzdanje u Tvoju očinsku pomoć. Predajem Ti sve moje brige i planove. Molim Te, ne dopusti da otiđem neutješen od tebe! Uči me svojim primjerom da svaki čas sjedinim svoju volju s Božanskom i svaki križ strpljivo nosim. Izmoli mi čistoću srca, savjesti i tijela i sve potrebne kreposti. Amen. – Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu!
 
OSMI DAN DEVETNICE

Napokon, Josip umire u naručju Isusa i Marije. Josip je vjerno zastupao Oca nebeskoga, zamjenjivao je oca zemaljskoga, jer Isus nije imao zemaljskog oca, budući da je začet po Duhu Svetom. Josip bijaše glavar sv. Obitelji, najsvetije obitelji na svijetu!
Kako je sv. Josip proveo svoj život?
Svaki je dan promatrao Boga u liku djeteta, dječaka, mladića i odrasla čovjeka. S njime je blagovao, Bogu se molio, skupa s njim radio u tesarskom poslu. Isus je Josipu i Mariji tumačio proroke, govorio im o svojoj gorkoj muci i groznoj smrti na križu…
Isus je ljubio svoga hranitelja u djetinjstvu i mladim godinama, zahvaljivao mu na izučenom tesatskom zanatu, na brizi koju je svaki dan pokazivao prema njemu i Mariji.
Kako je umro sv. Josip?
“Blago mrtvima, koji umiru u Gospodinu, jer njihova djela idu za njima.” (Otkrivenje sv. Ivana 14, 13). Umirući u naručju Isusa i Marije, kaže sv. Bernardin, imao je posebnu utjehu. Nije osjećao nikakve gorčine od smrti koja se približavala. Bijašečovjek pravedan, kaže Sv. Pismo (Matej 1, 19). Nije se bojao suda Božjega. Njegov život bijaše pun dobrih djela. Sveti Franjo Saleški tvrdi da je Josip umro od žara ljubavi prema Isusu i Mariji… Crkva ga štuje i zaziva kao zaštitnika dobre smrti. Ugledaj se u životu u sv. Josipa i nastoj da kod smrti budu uza te Isus i Marija. Moli sv. Josipa da ti isprosi od Boga svetu smrt.
Sveti Josipe! Sretna je bila Tvoja smrt u prisutnosti Isusa i Marije. I ja želim umrijeti kao pravednk, koji je na zemlji ispunio volju nebeskog Oca. Dragi sveti Josipe, Ti me u tome pomozi svojim zagovorom, budi uza me u času kad ću se dijeliti od ovoga svijeta i preporučhi me Isusu i njegovoj Majci Mariji Amen. -Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu!

DEVETI DAN DEVETNICE

Osim Isusove majke Marije, nije nitko blaženiji na nebu osim sv. Josipa! Sv. Josip natkriljuje u slavi nebeskoj sve svece osim Isusove Majke! Sv. Bernardin kaže, što nas i vjera uči, daje sv. Josip po Isusu, koga je othranio, spasio život duše svim narodima do kraja svijeta. Svi se kršćanski narodi hrane Tijelom Isusovim, a Isusa je othranio sv. Josip! Svi anđeli i sveci dočekali su sv. Josipa nakon njegove smrti i čestitali mu na njegovoj službi! Crkva je stalno iskazivala posebnu čast sv. Josipu. Najveću čast nakon Majke Isusove! Na II Vat. saboru papa Ivan XXIII, odredio je da se Josip unese u Misni kanon, a to je predložio mostarski biskup dr. Petar Čule.
Crkva je proglasila sv. Josipa za zaštitnika svete Crkve Kristove. Posvetila mu je posebnu prekrasnu prefaciju -predslovlje u Misi!
 
ZAŠTITA SVETOG JOSIPA

Sv. Josip štiti svakog pojedinca u Crkvi Kristovoj
Sveta Terezija Avilska, Španjolka, rekla je, da se nije čulo da bi se netko s pouzdanjem utekao u potrebama sv. Josipu, a da ga sv. Josip ne bi uslišio! Zato je Crkva odobrila posebnu molitvu: “Spomeni se, prečisti zaručnice, BI. Dj. Marije…”
Zli duhovi drhću, kad se pobožno zazove u pomoć sv. Josipa! Boje se kao što se boje imena Isusova i Marijina! Po zagovoru sv. Josipa obitelji dobivaju blagoslov u porodu! Spomenuta Terezija Avilska kaže, da Bog dade svakom svecu da može isprositi od Boga posebne milosti, a sv. Josipu dade, da može svaku milost isprositi svojim štovateljima!
Sv. Josip štiti kršćanske obitelji
Uzor je kršćanskim obiteljima. Oci obitelji rado se ispovijedaju na blagdan sv. Josipa i obećavaju, da će se bolje čuvati grijeha u svemu, osobito od grijeha kojima čine nepravdu djeci svojoj i suprugama svojim. Obećavaju da će odbaciti psovku, pijanstvo, nevjernost u braku, da neće snovati o bračnim rastavama, da će biti vjerni Božjim nacrtima, te prihvaćati brojnu djecu i odgajati ih za Nebo, Crkvu i Domovinu…

JOSIP JE ZAŠTITNIK CIJELE CRKVE KRISTOVE

Papa Pio IX. proglasio je sv. Josipa zaštitnikom Kristove Crkve i odredio posebnu svetkovinu.
Završavajući ovu devetnicu na čast sv. Josipu, preporuči mu sebe i sve svoje žive i mrtve. Preporuči mu sve obitelji hrvatske,  da budu  vjerne  Bogu  u  svemu!   Preporuci  mu  domovinu Hrvatsku, da ostane vjerna Bogu i svetom Petru da ostane vjerna Papi, da se podvrgava u svemu svima Papinim pozivima, da domovina Hrvatska bude s mnogo djece, da bi mogla ostati i dalje predziđe kršćanstva. Što budu brojnije katoličke hrvatske obitelji, bit će jača i blagoslovljenija Hrvatska Domovina. Neka u svakoj obitelji hrvatskoj vladaju sloga i ljubav. Neka se čuje redovito u svakoj hrvatskoj obitelji večernja zajednička molitva. Neka svi članovi obitelji budu redovito na Misi, svake nedjelje i zapovjedanog blagdana. Da nitko u obitelji ne ostane dugo u smrtnom grijehu. Da se svi članovi obitelji iskreno ispovijedaju i čistim srcem primaju Isusa u Pričesti. Neka se svi članovi mole Isusu i Mariji i sv. Josipu, te ostalim svecima i sveticama, posebno hrvatskim svecima i blaženicima! Da Božji blagoslov prati Hrvatsku u svemu…
Spomeni se, o prečisti zaručnice, Blažene Djevice Marije i mili moj zaštitnice, sveti Josipe, kako se još nije čulo da se itko tvojoj zaštiti preporučio i u tebe pomoć zatražio, a daje nije dobio. S tim pouzdanjem dolazim i ja k tebi pa ti se preporučujem. Nemoj prezreti molitve moje, poočime Isusov, nego je milostivo primi i usliši! Amen. – Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu!

LITANIJE SVETOG JOSIPA

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta. Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveti Jo s ip e.
Slavni porode Davidov,
Svjetlosti patrijarha,
Zaručnice Bogorodice,
Stidljivi čuvaru Djevice,
Hranitelju Sina Božjega,
Brižni Branitelju Kristov,
Glavaru slavne obitelji
Josipe pravedni
Josipe prečisti
Josipe premudri,
Josipe jaki,
Josipe pokorni,
Josipe vjerni,
Ogledalo strpljivosti,
Ljubitelju siromaštva,
Uzore radnika,
Uresu domaćeg života,
čuvaru djevica,
Potporo obitelji,
Utjeho bijednih,
Ufanje bolesnih,
Zaštitnice umirućih,
Strahu zlih duhova,
Pokrovitelju svete Crkve,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam. Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas. Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se!
– Postavio ga je gospodarom doma svojega.
– I poglavarom svega imanja svojega.
Pomolimo se: Bože koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženog Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj, molimo, da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kralj u j eš u vijeke vjekava. Amen.

POSVETNA MOLITVA SVETOM JOSIPU

Sveti Josipe, ti brižni i sretni hranitelju najsvetijeg Djeteta, kojemu si bio djevičanski i zakonski otac – budi i meni duhovni otac. Rado ti se posvećujem i stavljam pod tvoju zaštitu. Odsada te smatram svojim ocem i zaštitnikom, a ti mene smatraj svojim djetetom i daj da osjetim djelovanje tvoje moći i ljubav! Zato mi izmoli milost obraćenja i ustrajnosti u dobru. Daj da budem dionik tvojih kreposti.
Sačuvaj u meni iskrenu i trajnu vezu s Bogom, duševni mir duboku poniznost srca, savršeno slaganje s voljom Božjom. Izmoli mi strpljivost u poteškoćama, čvrsto povjerenje u Providnost Božju, a iznad svega goruću ljubav prema presvetim osobama Isusa i Marije, neokaljane njegove Majke. O mili, blagi, strpljivi, ponizni i sveti Josipe, uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.

Izvor: http://presvetotrojstvo-nt.ba

Foto: aleteia.org

Svjetlo Vjere

Dodajte komentar

Kliknite ovde kako biste dodali vaš komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.