Vjera Stranica 129
Meditacije Vjera

Ruža

Ruža Neki je mladić išao svake večeri u posjetu svojoj djevojci i pri tom bi joj svaki put ponio jednu ružu. Usput bi prolazio pored stare prosjakinje kojoj bi...

Meditacije Vjera

Hrabrost

Sigurno često, a posebno u Korizmi, razmišljamo o tome da je Isus za nas dao svoj život. Izdržao je sve kušnje, uvrede, udarce da bi nam svojim uskrsnućem...

Meditacije Vjera

Nada

Nada … Vjerovanje da ćemo uspjeti u nečemu. Da ćemo ostvariti svoje ciljeve. Da će ono što radimo ispasti dobro. Zašto molimo? Zato što se nadamo da će...

Meditacije Vjera

Povjerenje

Mnogo je primjera povjerenja – Josip i Marija su povjerovali anđelu koji je navijestio Isusovo rođenje; Abraham je povjerovao Bogu i dobio brojno potomstvo;...

Meditacije Vjera

Prijateljstvo

Prijateljstvo je odnos koji obogaćuje čovjeka. Ono čovjeku pomaže da bolje vidi i upoznaje sebe, ali i da sebe ispravlja. Ima mnogo toga što ne vidimo, ali...

Vjera

Hoću li i ja u raj

Hoću li, Gospode, i ja u raj? Želim, al’ sve se bojim. Jer tamo će biti slava i sjaj, A ja na niskom stojim! Već ako imaš gdjekoji kutić, I to je mnogo za me...