Vjera Stranica 129
Meditacije Vjera

Ruža

Ruža Neki je mladić išao svake večeri u posjetu svojoj djevojci i pri tom bi joj svaki put ponio jednu ružu. Usput bi prolazio pored stare prosjakinje kojoj bi...

Meditacije Vjera

Prijateljstvo

Prijateljstvo je odnos koji obogaćuje čovjeka. Ono čovjeku pomaže da bolje vidi i upoznaje sebe, ali i da sebe ispravlja. Ima mnogo toga što ne vidimo, ali...

Meditacije Vjera

Hrabrost

Sigurno često, a posebno u Korizmi, razmišljamo o tome da je Isus za nas dao svoj život. Izdržao je sve kušnje, uvrede, udarce da bi nam svojim uskrsnućem...

Meditacije Vjera

Nada

Nada … Vjerovanje da ćemo uspjeti u nečemu. Da ćemo ostvariti svoje ciljeve. Da će ono što radimo ispasti dobro. Zašto molimo? Zato što se nadamo da će...

Meditacije Vjera

Povjerenje

Mnogo je primjera povjerenja – Josip i Marija su povjerovali anđelu koji je navijestio Isusovo rođenje; Abraham je povjerovao Bogu i dobio brojno potomstvo;...

Vjera

Hoću li i ja u raj

Hoću li, Gospode, i ja u raj? Želim, al’ sve se bojim. Jer tamo će biti slava i sjaj, A ja na niskom stojim! Već ako imaš gdjekoji kutić, I to je mnogo za me...