Vjera Meditacije Čaša i otkupnina za mnoge (Mt 20,17-28)
Meditacije Vjera

Čaša i otkupnina za mnoge (Mt 20,17-28)

Ivan i Jakov su značajne osobe u Matejevu evanđelju kao prvopozvani učenici (4,21), prisutni kod Preobraženja (17,1), u Getsemanskom vrtu (26,37) a njihova majka je bila prisutna na Golgoti (27,56).

Isus je na svom poslednjem zemaljskom putu ka Jeruzalemu. I ranije je u Matejevom evanđelju Isus najavljivao mučeničku smrt kada ga je Petar ukorio (16,21) i dobio za to oštar ukor natrag kao i kada se obratio narodu i učenicima (16,24) nakon čega su učenici bili veoma ražalošćeni (17,22).

I nakon trećeg navještaja mučeničke smrti (Mt 20,17-20, Mk 10, 32–34; Lk 18, 31–34), Ivanova i Jakovljeva majka pita Isusa da li oni mogu dobiti najviša mjesta u Njegovu kraljevstvu. U Markovu uzvješću istog događaja, Ivan i Jakov postavljaju to pitanje sami. Isus im odgovara pitanjem, da li mogu da se krste krstom kojim će se on krstiti? (Mark 10,38).

Treba imati u vidu da se dijalog vodi nakon treće najave muke i smrti pa se postavlja pitanje kako je majka mogla postaviti tako bezosjećajno pitanje. Možda misli da je put u Jeruzalem trijumfalni mesijanski pohod radi obnove Davidove slave i njegova prijestolja? No možemo i sebe smjestiti u tu situaciju gdje mi od Isusa voljeli čuti ono što želimo umjesto onog što On kaže o križu, služenju i žrtvi. Ako analiziramo naše molitve, naći ćemo paralele sa pitanjem ove majke: da li su naše molitve u klanjanju, zahvaljivanju i slavljenju Boga, priznavanju grijeha ili se primarno sastoje od zahtjeva „Bože daj mi ovo, Bože daj mi ono“. Svakako treba naglasiti da je Isus najavio da će učenici sedeti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih (Mt 19,28; Lk 22,28-30).

Isus nije ukorio Ivana i Jakova već ih pita za čašu koja se ima piti. Čaša u Starom zavjetu odslikava blagoslov, sud ili smrt a česta je metafora za patnju (Ps. 11,6; 16,5; 75,8; Iz 51,17; Jer 25,15-29; Tuž 4,21; Ezek 23,31-34; Zah 12,2). Isus ih pita da li su spremni podneti patnju kroz koju će On uskoro proći? Jakov je ubijen mačem od strane Heroda Agripe (Dj 12,2) a za Ivana nije jasno da li je pretrpeo mučeništvo ili je umro u starijoj dobi u Efezu. Zna se da je bio uhpšen u Jeruzalemu i da to nije bio lak period u njegovom životu.

Za očekivati je da su se Ivan i Jakov osjećali posramljeno zbog svoje sirove ambicije, uz  ogorčenje učenika koji su se borili za što veću “častkod Isusa. U pouci, Isus suprotstavlja filozofiju zemaljskih sebičnih kraljevstava i Njegovog kraljevstva gde čast zaslužuje onaj ko služi svima, ko je poslednji, manji čak i od sluge (rob). Slično Pjesmi o Sluzi Gospodnjem kod Izaije (42,1-9; 49,1-7; 50,4-9; 52,13—53,12).

No ne smijemo ni mi suditi oštro učenike već se moramo truditi da shvatimo snagu službe u poređenju sa moći koja se u današnjm svijetu tako očigledno manifestuje kroz političke, estradne i ekonomske moćnike”. Personalne ambicije nisu počele sa Ivanom i Jakovom niti su se završile sa njima.

Isus vrši svoju službu i žrtvu od inkarnacije i rođenja pa do smrti – On sam sebe »oplijeni«, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu (Fil 2,5-8). I Utjelovljenje i Raspeće su znaci ogromne službe i žrtve u kojoj će Isus platiti otkupninu za mnoge. Čaša koju treba da ispije se odnosi na krivicu grijeha koje preuzima na sebe.

Postoji ironija u reči ministarkoja u svom korijenu odgovara pomoćniku, onome koji služi a koja je u današnjem svijetu postala sinonim začast i moć.

 Uredio: prof. dr. sc. med. Robert Semnic

Izvor: sermonwriter.com

Slika: preuzeto sa thethoughtsofasimpleman.com i heavenawaits.wordpress.com

Robert Semnic

Robert Semnic, liječnik, znanstvenik, profesor radiologije, kateheta
Rođen je u Dubrovniku 20. IV 1966. godine gdje je i kršten. Srednju medicinsku školu i Medicinski fakultet završava u Novom Sadu. U braku je sa Marijom sa kojom ima troje djece: Borisa, Isidoru i Hanu. Bio je zaposlen na Institutu za onkologiju u Srijemskoj Kamenici kao radiolog a kao profesor na Katedri radiologije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu do 2016. godine. 1999. godine je diplomirao na Katehetsko-teološkom Institutu u Subotici. Suradnik na Radio Marije u emisiji „Vjera i zdravlje“ 2004. godine. Suradnik je portala www.svjetlo-vjere.com od njenog osnutka a od 2015. godine je suradnik lista "Zvonik", mjesečnika Subotičke biskupije. Od 2016. godine radi u Švedskoj kao radiolog.

Dodajte komentar

Kliknite ovde kako biste dodali vaš komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.