BISKUPSKA KAPELA SV. PAVLA

Biskupska kapela sv. Pavla, zaštitnika Subotičke biskupije nalazi se u biskupskom dvoru u Subotici. Bački apostoslki administrator i naslovni biskup cizamski Lajčo Budanović je 1934. dao proširiti biskupski dvor za jedno krilo u kome je dograđena biskupska kapela posvećena sv. Pavlu. Kapela je više puta doživjela promjene. Isprva se u njoj nalazila slika sv. Pavla, a nakon liturgijske obnove u kapeli se nalazi kip sv. Pavla, rad kiparice Lojzike Ulman. Kapela je više puta obnavljana. U kapeli se nalazi i kip Blažene Djevice Marije.

Lit: Kapelica u biskupskom dvoru, u: Subotička Danica 1935., str. 51.; ASB.

KAPELA MAJKE DOBROG SAVJETA U SUBOTIČKOJ MATICI

Bački apostolski administrator Lajčo Budanović je 11. II. 1933. kupio zgradu dotadašnje Bunjevačke prosvetne matice za potrebe buduće Matice subotičke. Iste godine 9. IX. biskup Budanović je blagoslovio oltar u kapelii samo svetište u čast Majke Dobroga Savjeta, u kojoj se od tada svaki dan služila sv. misa. Ova kapela je služila za okupljanje mladeži. Kustosi Matice, koji su obavljali bogoslužje u kapeli su bili: Nikola Dulić (1933-1937), Marin Šemudvarac (1937-1938), Franjo Vujković (1938-1940), Marko Kovačev (1940-1941). Za vrijeme II. svjetskog rata Matica je postala Katolikus Kulturház. Nakon rata polako se gasi djelatnost Matice, a 11. IX. 1948. izvšrena je seoba iz Matice, a najveći dio stvari Matice, prije svega onih sakralnik završio je u posjedu vikarije Isusovog Uskrsnuća. Zgrada je potom 1952. data u zakup Bioskopskom preduzeću iz Subotice, a nakon toga je izvršena nacionalizacija zgrade, te je u njoj djelovao kino Zvezda. Postupak denacionalizacije zgrade se još vodi. Proštenje u ovoj kapeli se slavilo na četrvrtu korizmenu nedjelju.

Lit: Josip TEMUNOVIĆ, Zadužbina biskupa Budanovića, Pučka kasina 1878, Subotica, 2002., str. 56-57.; Josip TEMUNOVIĆ, Subotička matica, Pučka kasina 1878, Subotica, 2002., str. 15-16, 36-37, 53-60, 139-140.; Schematismus Cleri Archidioecesis Colocensis et Bacsiensis ad Annum Christi 1942., Ordinariatus Colocensis, Coloczae (Kalocsa), 1942., str. 152.; Prvo proštenje u Matici, u: Subotička Danica 1935., str. 39-41.

Piše: Dražen Skenderović, bogoslov 3 godine