Župa Presv. Trojstva - Selenča Annu Kolesárovú vyhlásil v Košiciach za blahoslavenú kardinál Angelo Becciu
Župa Presv. Trojstva - Selenča

Annu Kolesárovú vyhlásil v Košiciach za blahoslavenú kardinál Angelo Becciu

Blahoslavená Anna Kolesárová (1928-1944)

Slovensko má od dnešnej soboty 1. septembra 2018 novú blahoslavenú, pannu a mučeníčku Annu Kolesárovú. Slávnostný akt v Košiciach vykonal prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Giovanni Angelo Becciu. Rodáčka z Vysokej na Uhom zomrela vo veku 16 rokov 22. novembra 1944 ako obeť násilného útoku na jej dôstojnosť zo strany sovietskeho vojaka.

Na zaplnenom štadióne Lokomotívy hostí z cirkevného i verejného života privítal košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Kardinál Becciu v mene Svätého Otca Františka slávnostne prečítal pápežský list o blahorečení, v ktorom sa určuje dátum liturgickej oslavy bl. Anny Kolesárovej na 20. november.

Pri slávení v červenej liturgickej farbe za účasti 30 tisíc veriacich koncelebroval celý slovenský biskupský zbor a stovky kňazov. Okrem domáceho arcibiskupa boli hlavnými koncelebrantmi emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kard. Jozef Tomko, apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Giacomo Guido Ottonello a predseda Konferencie biskupov Slovenska bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Životopis Anny Kolesárovej, ktorá je prvou blahoslavenou laičkou v slovenských dejinách, predniesol postulátor záverečnej fázy procesu, kňaz Košickej arcidiecézy Marek Ondrej. Po tom, ako pápežský legát kardinál Becciu prečítal apoštolský list Svätého Otca, odhalili podobizeň blahoslavenej Anny a verejne vystavili jej relikvie. Relikviár z kameňa a umelecky tvarovaného kovu v tvare srdca priniesli uniformovaní členovia Prezidentskej stráže. Biele ruže nieslo v procesii 16 dievčat s venčekmi na hlavách ako symbol Ankinho veku a jej vnútornej čistoty.

Apoštolský list Svätého Otca Františka

Na základe našej apoštolskej právomoci a po porade s Kongregáciou pre kauzy svätých sme sa rozhodli splniť prianie nášho brata Bernarda Bobera, košického arcibiskupa – metropolitu, ako aj viacerých ďalších bratov v biskupskej službe a mnohých veriacich. Nech sa teda ctihodná Božia služobnica Anna Kolesárová, laička, mučeníčka, ktorá z lásky ku Kristovi statočne bránila svoju ženskú dôstojnosť až po vyliatie svojej krvi, nazýva odteraz blahoslavenou. Dňom jej oslavy nech je každoročne na miestach a formami, ktoré stanovuje právo, 20. november. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. V Ríme u svätého Petra dňa 22. augusta v roku Pána 2018, v šiestom roku nášho pontifikátu. František

Kardinál Angelo Becciu v homílii okrem iného povedal:

„Cirkev na Slovensku môže byť hrdá na túto svoju dcéru, ktorá sa dnes ponúka ako model života veriacim a zvlášť mladým, aby objavili krásu autentickej lásky, ako aj hodnotu čistoty. Blahorečenie Anny Kolesárovej znovu potvrdzuje hodnotu čistoty, ako životného ideálu, ktorý keď sa prežíva ako radostné darovanie sa Pánovi a bratom, spôsobuje neodolateľné a sľubné čaro.“

Hlavnú časť príhovoru prefekta Kongregácie pre kauzy svätých predniesol v slovenčine pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč. Kardinál Becciu poukázal aj na iné nevinné „obete slepej žiadostivosti muža“, ktoré má Cirkev v úcte: sv. Mária Goretti, Albertina Berkenbrock z Brazílie, bl. Antonia Messina zo Sardínie, bl. Pierina Morosini z Bergama, či Santa Scorese z Bari.

„Mladá Anna svojím mučeníctvom dosvedčila, že proti zlu, násiliu, nespravodlivosti je možné postaviť dobro. Anna zlo premohla dobrom ukrytým, ako vzácny poklad vo svojom vnútri“.

Mučeníctvo bl. Anny Kolesárovej je mementom pre dnešok, pripomenul ďalej taliansky kardinál:

„Aj keď žijeme v mieri, nemôžeme zabúdať, že mnohé krajiny sú zmietané vojnou a poznajú zverstvá zažité v minulosti v našej Európe. Koľké deti a ženy sú aj dnes objektom násilia! Dokonca znásilnenie považované za vojnovú zbraň, ostáva nepotrestané a nie je uznané ako zločin voči ľudskosti. Koľko násilia sa koná na ženách aj v dnešnej civilizovanej Európe, kde sa rozmáha vraždenie žien a telo ženy je často objektom nedôstojného obchodovania s ľudskou bytosťou!“

Košický arcibiskup ako hostiteľ na záver po vyslovení vďaky Bohu poďakoval Svätému Otcovi Františkovi a jeho vyslancovi Mons. Giovannimu Angelovi Becciu. Osobitným spôsobom verejne poďakoval duchovnému otcovi Pavlovi Hudákovi, ktorý inšpirovaný životným svedectvom dnes už blahoslavenej mučeníčky Anky za 20 rokov vytvoril v jej rodisku centrum duchovného a ľudského sprevádzania mladých ľudí i rodín na ceste dozrievania v láske. Mons. Bober poďakoval aj Márii Aľušíkovej a ďalším spolupracovníkom z Domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Pri slávnosti účinkoval spojený spevácky zbor a orchester a po organizačnej stránke podujatie zabezpečilo 530 dobrovoľníkov, ktorým sa v závere  Mons. Bober poďakoval spolu s predstaviteľmi mesta, regiónu, bezpečnostnými zložkami, pracovníkmi médií a ďalšími zúčastnenými i dobrodincami. Vďaku vyslovil Mons. Bober aj prítomnému emeritnému arcibiskupovi Alojzovi Tkáčovi, ktorý začal prvú fázu procesu v roku 2005, ako aj ďalším postulátorom, ktorí v priebehu rokov pracovali na príprave blahorečenia.

Kard. Giovanni Angelo Becciu, ktorý do svojho úradu prefekta Kongregácie pre kauzy svätých nastúpil práve slávnosťou blahorečenia v Košiciach, sa v závere spontánnymi slovami poďakoval za milosť začať svoju službu práve takto. Slovenský národ povzbudil, aby naďalej vytrval vo svojej vernosti Cirkvi a Svätému Otcovi, pričom vyzval k osobitne intenzívnej modlitbe za pápeža Františka.

„Drahí bratia a sestry, zo srdca vám ďakujem za toto vaše krásne svedectvo viery, ktoré ste nám vydali a vydali ste ho pre celý svet. Slovenskí katolíci, slovenský národ, je známy svojou vierou v Krista v Cirkvi, vo vernosti pápežovi. A v tejto chvíli by som vás chcel povzbudiť, aby ste pokračovali v tomto štýle, ktorý vás charakterizoval vo vašich dejinách napriek všetkým udalostiam, ktoré ste zdolali a čelili ste im. Ako povedal arcibiskup na začiatku omše, pre mňa je dnes prvý deň práce na novom dikastériu. Krajší deň než tento som si nemohol predstaviť. A ďakujem blahoslavenej Anne, že nám všetkým a mne osobne dala túto milosť byť prítomný pri tejto svätej omši. Budem ju cítiť ako svoju ochrankyňu a spolu s vami ju budem prosiť, aby mi bola vzorom vo vernosti Bohu a všetkým veriacim Cirkvi.

Včera pred mojím odchodom mi telefonoval Svätý Otec a požiadal ma, aby som vám odovzdal jeho pozdravy a udelil vám jeho požehnanie, čo urobím v tejto chvíli. Pápež nás často prosí „Modlite sa za mňa“, a myslím že v týchto dňoch by sme sa mali modliť za neho ešte intenzívnejšie.“

„Aj my pozdravujeme pápeža!“ – spontánny ženský hlas zo zhromaždenia zachytili mikrofóny. Slávnosť blahorečenia sa uzavrela apoštolským požehnaním, hymnickým spevom „V sedmobrežnom kruhu Ríma“ a piesňou „Celá krásna si, Mária“. Historickú udalosť prenášali RTVS a Televízia LUX. Medzi hosťami na slávnosti nechýbal ani bývalý nuncius na Slovensku Mons. Henryk Józef Nowacki, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcib. Cyril Vasiľ SJ, slovenský veľvyslanec pri Svätej stolici Marek Lisánsky a ďalší predstavitelia cirkevného i verejného života. Po slávnosti vystavili relikvie bl. Anny Kolesárovej k verejnej úcte v priestoroch TJ Lokomotíva až do večerných hodín.

www.vaticannews.va

Svjetlo Vjere

Dodajte komentar

Kliknite ovde kako biste dodali vaš komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.