Propovjedi fra Alberto Maggi 24.nedjelja kroz godinu
fra Alberto Maggi Propovjedi

24.nedjelja kroz godinu

DVADESET I ČETVRTA KROZ GODINU, 13. 9. 2015.
TI SI KRIST… SIN ČOVJEČJI TREBA DA MNOGO PRETRPI
Komentar evanđelja Alberto Maggi

Mk 8,27-35
I krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Što govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od prorokâ.« On njih upita: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Ti si Pomazanik – Krist!« I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.
I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: »Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«
Tada dozva narod i učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.

Isus započinje jedan dug put te vodi svoje učenike na krajnji sjever poganske zemlje, u Cezareju Filipovu, daleko od židovskog nacionalističkog mentaliteta kako bi vidio jesu li njegovi učenici išta shvatili.
No, evanđelista nam već donosi pojedine elemente koji upućuju da će ovaj ulomak sav biti u znaku nerazumijevanja.
Doista, napisa Marko: „Putem on upita učenike“. Ovaj izraz „putem“ isti je izrazu koji se nalazi u 4. poglavlju u prispodobi o četiri vrste tla koji upućuje na neplodno sijanje.
Sjeme bačeno uz put biva pojedeno od strane pticâ. Isus, objašnjavajući tu prispodobu, reče da su te ptice „Sotona“. Radi se dakle o prispodobi bez ploda i to zbog Sotone. Sotona je u ovom evanđelju slika vlasti, slika neuspjeha. No, vratimo se na današnji evanđeoski ulomak.
Dakle, Isus pita svoje učenike: „Što govore ljudi, tko sam ja?“
Plod propovijedanja njegovih učenika te njihov odgovor uistinu je razočaravajući te pokazuje totalnu zbunjenost. A to vidimo u njihovom odgovoru: „Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj“ – vjerovalo se da će mučenici odmah uskrsnuti – „drugi da si Ilija“ – nasilni prorok koji je trebao doći i pripraviti put Mesiji – „treći opet da si neki od prorokâ.“ Svi ovi likovi pripadaju prošlosti. U biti, učenici ne razumiju novost koju Isus donosi.
No, Isus inzistira te njima samima postavlja pitanje: „A vi“ – pitanje je upućeno svim učenicima – „što vi kažete, tko sam ja?“
Odgovara mu jedan od učenika kojega Marko predstavlja samo s nadimkom – Petar – a to je negativan nadimak jer upućuje da je Petrov odgovor netočan i da je njegovo ponašanje u suprotnosti s Isusom. Naime, učenik se zove Šimun. No, kada ga evanđelisti nazivaju Petar to znači da je u opoziciji s Isusom, da se ne slaže s njime te je stoga taj nadimak uvijek negativnog značenja.
Dakle, „Petar prihvati i reče: Ti si Pomazanik – Krist!“ Je li Petar dobro odgovorio? Čini se da nije, jer im Isus „zaprijeti“ – glagol „zaprijetiti“ isti je glagol koji se upotrebljava pri oslobođenju ljudi od demonâ. Isus „im zaprijeti da nikomu ne kazuju o njemu.“
Petar nije dobro odgovorio. U ovom je evanđelju Isus predstavljen kao Mesija i to bez određenog člana. Upravo taj određeni član označuje onog Mesiju po predaji naviještenog i očekivanog koji će doći i ponovno uspostaviti monarhiju Izraela nametnuvši im zakone. Isus jest Mesija ali ne „onaj Mesija“ predaje. Stoga, Petrov odgovor nije točan.
Vidjevši da nisu dobro razumjeli, Isus „ih poče poučavati“ te ne govori o Mesiji nego o Sinu Čovječjem, to jest o čovjeku u njegovoj punini, onoj cjelovitosti kako je to Bog zamislio pri njegovu stvaranju. Dakle, „poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen.“
Božji naum nad ljudskim rodom – a to je da svaki čovjek dosegne punini svog postojanja kao i Sin čovječji – biti će odbačen od strane religiozne institucije koja u tome vidi veliku opasnost za svoje daljnje postojanje.
„i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče…“ Zanimljivo, čim Isus poče govoriti, Petar ga uzima u stranu i… Slika je to onog sjemena bačenog uz put kojega ptice (Sotona) odmah pojedu. Ideologija vlasti i moći priječi Petru prihvaćanje Isusa i njegove poruke.
„i poče ga odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike“ – Isus gleda učenike ali se obraća Petru pokazujući time da cijela grupa dijeli isto mišljenje s Petrom – „pa zaprijeti Petru: Nosi se od mene, sotono“ Isus Petra naziva Sotonom. Sotonom jer iskušava Isusa nazvavši ga „Mesijom vlasti, moći“. Iako ga Isus tako nazva, on ne prekida s njim nego mu reče: „Stani iza mene“ – u smislu „mene slijedi“. Petar bi Isusa trebao slijediti a ne Isus njega. Tako bi zapravo trebalo biti u prijevodu a ne „Nosi se od mene“.
Zatim Isus „dozva narod i učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe“ – odnosno neka se odrekne osobnih ideala za uspjehom i vlasti – „neka uzme svoj križ“. Bog nikome ne daje križ nego križ biva uzet. Pojedinac, dragovoljno – kako bi slijedio Isusa – prihvaća oznaku sramote i odbačenosti od strane društva zbog njegove poruke.
„i neka ide za mnom.“
Učenicima koji slijede Mesiju sanjajući o vlastitoj slavi i uspjehu, Isus govori, ako ga hoće uistinu slijediti, da prihvate i mogućnost da budu „otpad društva“ – kao što će se i samom Isusu dogoditi.

Robert Semnic

Robert Semnic, liječnik, znanstvenik, profesor radiologije, kateheta
Rođen je u Dubrovniku 20. IV 1966. godine gdje je i kršten. Srednju medicinsku školu i Medicinski fakultet završava u Novom Sadu. U braku je sa Marijom sa kojom ima troje djece: Borisa, Isidoru i Hanu. Bio je zaposlen na Institutu za onkologiju u Srijemskoj Kamenici kao radiolog a kao profesor na Katedri radiologije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu do 2016. godine. 1999. godine je diplomirao na Katehetsko-teološkom Institutu u Subotici. Suradnik na Radio Marije u emisiji „Vjera i zdravlje“ 2004. godine. Suradnik je portala www.svjetlo-vjere.com od njenog osnutka a od 2015. godine je suradnik lista "Zvonik", mjesečnika Subotičke biskupije. Od 2016. godine radi u Švedskoj kao radiolog.

Dodajte komentar

Kliknite ovde kako biste dodali vaš komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.