Vjera Meditacije 153 ribe?
Meditacije Vjera

153 ribe?

U antici su brojevi izražavani slovima što je jako kompliciralo računanje i onemogućavalo razvoj aritmetike. Osim toga je poticalo na grafičko prikazivanje brojeva, što je onda potaklo mistični odnos prema njima.  Broj 153 je posebno intrigantan i zagonetan sa zanimljivim matematičkim svojstvima. Primjerice, ako se brojevi prikazuju kamenčićima, primijetilo se da se neki mogu složiti u trokut (3, 6, 10, 15, 21…), a neki u kvadrat (4, 9, 16, 25, 36…) – pa su se stoga i nazivali trokutnima ili kvadratnim brojevima te im se pridavalo posebno značenje. Broj 153 jedan je od takvih trokutnih brojeva – ako uzmete 153 kamenčića, možete od njih složiti istostraničan trokut. Broj 153 je 17. po redu trokutni broj.

153 je broj ” sretne kocke ”’  što znači da je zbroj svake znamenke broja izračunat na kub jednak broju 153: 13 + 53  + 33 = 1 + 125 + 27 = 153.

Pitagorejci su davali velik mistični naglasak na broj 153, pa se radi o nesumnjivom gnostičkom utjecaju na evanđelje po Ivanu.

Neke od intrepretacija broja 153 u Bibliji i vjerničkom životu

U ono vrijeme, pogotovo u staroj židovskoj, ali i u posve drukčijoj grčkoj tradiciji, brojevi su imali svoje mistično, skriveno značenje. Nosili su svojevrsni kod, šifru koja je upućivala na drugu, nevidljivu stvarnost. Izražavali su sklad duhovnog svijeta u materijalnoj, vidljivoj stvarnosti. Naravno, i sklad svega stvorenog i vidljivog u njegovim proporcijama i smislu. Stari svijet nije volio kaos, težio je proporciji.

Rimljani su za brojeve koristili slova. S obzirom da je rečenica napisana na grčkom iz broja 153 se mogu  izračunati riječi koje imaju nešto povezano s ribama (ribari, mreže…). S druge strane 153 odgovara riječi: Sinovi Božji ako se zbroje brojčane vrijednosti svih slova u riječiBeni Ha-Elohim. Neki kažu da je Isus javno djelovao 153 tjedna. Drugi kažu da je javno djelovao 6 x 153 dana.

Analiza svetog Augustina upućuje na interesantan detalj: da je 153 zbroj svih brojeva od 1 do 17. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17=153) A sam broj 17 razlučio je na 10 i 7: deset označuje Dekalog, Mojsijev Zakon, a sedam Duha Svetoga i njegove darove.

Broj 153 kao čudesni Petrov ulov simbolizira nebesku Crkvu, u koju ulaze oni koji postižu savršenstvo Zakona i Duha. U činjenici da se mreža nije raskinula, on vidi važnu poruku: raskinuta mreža je krivovjerje, a mreža koja ostaje cijela usprkos težini ulova, mreža je punine istine, nešto cjelovito i dovršeno. I drugo Augustinovo tumačenje dopunjuje ovo: 153 se sastoji od brojeva sto, pedeset i tri. Sto je označavao savršenstvo, pedeset puninu Duha, a tri je Sveto Trojstvo.

I sv. Jeronim je imao zanimljivo objašnjenje: došao je do podatka da je nekada u Mrtvome moru bilo točno 153 vrste riba, i da je stoga broj 153 broj univerzalnosti, poruka da se spasenje odnosi na ljude iz svih naroda i rasa. I ta velika mreža – Crkva – neće se raskinuti usprkos različitosti njezinih članova: «I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu.»

Prije nego je umetnuto Otajstvo svjetla, u krunici se molilo 153 Zdravo Marije. A molitva Zdravo Marijo na latinskom ima 153 slova. Osim masovnih čuda, Evanđelja opisuju 153 različite osobe kojima je Isus učinio čudo ili neko dobro djelo.

Zanimljiva je i sljedeća hipoteza – na obali jezera nije bilo 153 ribe, nego 154 jer je jedna bila pripremljena na žeravici. Što nam to govori? Pogledajmo tu brojku u kontekstu milosrđa gdje iznova do izražaja dolazi Petar. Isus poziva da se 153 ribe donesu pred njega. Ulov je bio obilat i sigurno bilo je potreba za više para ruku. No, u ovom trenutku Petar sam izvlači na žal 153 ribe u mreži i donosi ih Isusu. On je Židov. Za njega su važne brojke. Ako Židov naglašava nešto važno ponavlja to dva puta. U broju 154 je zapravo broj 77 i to puta 2. Petar dobro zna što znači 77 puta. Jednom je pitao Isusa koliko puta treba oprostiti: Zar 7 puta? Isus mu je odgovorio: Ne, nego 77 puta. Stoga je važnost oprosta 77 puta na dan u najvišem stupnju–superlativa, što će biti 77 i 77 što je jednako 154.

Izvori: Boris Beck (laudato.hr); andjelko katanec (andjel.bloger.index.hr); zoranvukman.com; Fra Anđelko Domazet (franjevci-split.hr); pater Arek Krasicki (obitelj-malih-marija)

Slika preuzeta sa bertgary.blogspot.rs

Ivan Dodig

Dodajte komentar

Kliknite ovde kako biste dodali vaš komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.